Brief ontbinden koop binnen verlengde bedenktijd

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de koopovereenkomst die de koper wil ontbinden een consumentenkoop betreft. Een consumentenkoop is een koopovereenkomst tussen een individuele koper (een consument) en een professionele verkoper (een verkoopbedrijf). Indien de verkoper een individuele verkoper is (een particuliere verkoper) is geen sprake van een consumentenkoop.

Hulp
nodig?
Model bewerken

Afzender

________
________

Ontvanger
________
________


Op ________ te ________

Betreft: ontbinding koopovereenkomst binnen bedenktijd


Geachte heer/mevrouw,


Op ________ heb ik bij u een aankoop gedaan van het volgende:

________.

De koopovereenkomst is gesloten via de telefoon.

Bij het sluiten van de koopovereenkomst heeft u zich niet gehouden aan uw wettelijke verplichting tot het verschaffen van informatie betreffende mijn recht op 14 dagen bedenktijd.

82 25225 852 522 828228255252 528 82 52852 22 222 825822252 8252222825. 2855288 5222 85822 888 82 5 225252822 552 82 852 2822 8252222825 2285582 2552 22 52 2222282522222282 2228825.

Uit hoofde van de koopovereenkomst heb ik u een bedrag betaald van €________. Graag ontvang ik dit bedrag binnen 14 dagen terug op IBAN: ________.

Ik zal de aankoop binnen 14 dagen aan u retourneren.

Graag ontvang ik binnen 14 dagen schriftelijke bevestiging van de ontbinding van de koopovereenkomst.


Met vriendelijke groeten,

________
_____________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

Afzender

________
________

Ontvanger
________
________


Op ________ te ________

Betreft: ontbinding koopovereenkomst binnen bedenktijd


Geachte heer/mevrouw,


Op ________ heb ik bij u een aankoop gedaan van het volgende:

________.

De koopovereenkomst is gesloten via de telefoon.

Bij het sluiten van de koopovereenkomst heeft u zich niet gehouden aan uw wettelijke verplichting tot het verschaffen van informatie betreffende mijn recht op 14 dagen bedenktijd.

82 25225 852 522 828228255252 528 82 52852 22 222 825822252 8252222825. 2855288 5222 85822 888 82 5 225252822 552 82 852 2822 8252222825 2285582 2552 22 52 2222282522222282 2228825.

Uit hoofde van de koopovereenkomst heb ik u een bedrag betaald van €________. Graag ontvang ik dit bedrag binnen 14 dagen terug op IBAN: ________.

Ik zal de aankoop binnen 14 dagen aan u retourneren.

Graag ontvang ik binnen 14 dagen schriftelijke bevestiging van de ontbinding van de koopovereenkomst.


Met vriendelijke groeten,

________
_____________________________