Naar boven

Brief ontslag op staande voet

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de naam van het bedrijf van de werkgever, waar de werknemer ontslagen wordt.

Hulp
nodig?
Model bewerken

Afzender
________
________


Ontvanger
________
________


Op ________ te ________

Betreft: ontslag op staande voet


Geachte ________,


Middels deze brief wil ik u schriftelijk mededelen dat u op staande voet bent ontslagen. Dit is u eveneens mondeling medegedeeld op ________.

De reden voor uw ontslag is het volgende:

________.

U bent reeds op ________ op mondelinge wijze officieel gewaarschuwd voor uw onwenselijke gedragingen. Desondanks zijn uw gedragingen niet verbeterd.

822 8282222222252 82522 222 558222252 52522 8225 2228552888222 82282582822 852 58 5582858282522222282.

Tevens bent u verplicht een gefixeerde schadevergoeding te betalen. Dit bedrag zal worden toegelicht en ingehouden op de eindafrekening. De eindafrekening zult u uiterlijk op ________ ontvangen.


Hoogachtend,

________, vertegenwoordigd door ________
___________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

Afzender
________
________


Ontvanger
________
________


Op ________ te ________

Betreft: ontslag op staande voet


Geachte ________,


Middels deze brief wil ik u schriftelijk mededelen dat u op staande voet bent ontslagen. Dit is u eveneens mondeling medegedeeld op ________.

De reden voor uw ontslag is het volgende:

________.

U bent reeds op ________ op mondelinge wijze officieel gewaarschuwd voor uw onwenselijke gedragingen. Desondanks zijn uw gedragingen niet verbeterd.

822 8282222222252 82522 222 558222252 52522 8225 2228552888222 82282582822 852 58 5582858282522222282.

Tevens bent u verplicht een gefixeerde schadevergoeding te betalen. Dit bedrag zal worden toegelicht en ingehouden op de eindafrekening. De eindafrekening zult u uiterlijk op ________ ontvangen.


Hoogachtend,

________, vertegenwoordigd door ________
___________________________