Brief ontslag tijdens proeftijd

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de naam van het bedrijf van de werkgever, die de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigt tijdens de proeftijd.

Hulp
nodig?
Model bewerken

Afzender
________
________


Ontvanger
________
________


Op ________ te ________

Betreft: beëindiging arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd


Geachte ________,


Sinds ________ bent u in dienst bij ________. In uw arbeidsovereenkomst is een proeftijd opgenomen van: ________, eindigend op: ________.

Middels deze brief deel ik u mede dat is besloten om uw dienstverband per ________ te beëindigen. Dit is u eveneens mondeling medegedeeld op ________.

U heeft recht op een transitievergoeding, welke wordt opgenomen in de eindafrekening. De eindafrekening zult u uiterlijk op ________ ontvangen.

282 552222 5 8225 52 58228222 582 5 ________ 52222 8282222 22 822822 5 8228 858828 222 82 58 8255252 82228552.


Met vriendelijke groet,

________, vertegenwoordigd door ________

___________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

Afzender
________
________


Ontvanger
________
________


Op ________ te ________

Betreft: beëindiging arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd


Geachte ________,


Sinds ________ bent u in dienst bij ________. In uw arbeidsovereenkomst is een proeftijd opgenomen van: ________, eindigend op: ________.

Middels deze brief deel ik u mede dat is besloten om uw dienstverband per ________ te beëindigen. Dit is u eveneens mondeling medegedeeld op ________.

U heeft recht op een transitievergoeding, welke wordt opgenomen in de eindafrekening. De eindafrekening zult u uiterlijk op ________ ontvangen.

282 552222 5 8225 52 58228222 582 5 ________ 52222 8282222 22 822822 5 8228 858828 222 82 58 8255252 82228552.


Met vriendelijke groet,

________, vertegenwoordigd door ________

___________________________