Brief tot het terugvragen van borg huur

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld het bedrag in Euro van de waarborgsom. Dit bedrag heeft de huurder aan de verhuurder betaald bij aanvang van de huurovereenkomst, en staat meestal vermeld in de huurovereenkomst.

Hulp
nodig?
Model bewerken

Afzender

________
________


Ontvanger

________
________


Op ________ te ________

Betreft: teruggave waarborgsom


Geachte heer/mevrouw,


Voor de periode van ________ tot ________ heb ik een woning van u gehuurd aan het volgende adres: ________.

Bij aanvang van onze huurovereenkomst heb ik een waarborgsom aan u betaald ten bedrage van €________.

Overeenkomstig de huurovereenkomst is de termijn voor terugbetaling van de waarborgsom ________ vanaf beëindiging van de huurovereenkomst. Gelieve het bedrag binnen deze termijn over te maken naar IBAN: ________.


Met vriendelijke groet,

________
____________________

Document
weergeven dat in behandeling is

Afzender

________
________


Ontvanger

________
________


Op ________ te ________

Betreft: teruggave waarborgsom


Geachte heer/mevrouw,


Voor de periode van ________ tot ________ heb ik een woning van u gehuurd aan het volgende adres: ________.

Bij aanvang van onze huurovereenkomst heb ik een waarborgsom aan u betaald ten bedrage van €________.

Overeenkomstig de huurovereenkomst is de termijn voor terugbetaling van de waarborgsom ________ vanaf beëindiging van de huurovereenkomst. Gelieve het bedrag binnen deze termijn over te maken naar IBAN: ________.


Met vriendelijke groet,

________
____________________