Brief verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de naam van het bedrijf van de werkgever, die de werknemer een aanbod doet ter verlenging van de arbeidsovereenkomst.

Hulp
nodig?
Model bewerken

Afzender
________
________


Ontvanger
________
________


Op ________ te ________

Betreft: verlengen arbeidsovereenkomst


Geachte ________,


Op ________ bent u bij ons in dienst getreden als: ________. De arbeidsovereenkomst eindigt op ________.

Middels deze brief delen wij u mede, met inachtneming van de wettelijke aanzegtermijn, dat de bovengenoemde arbeidsovereenkomst verlengd wordt voor een periode van ________. De opvolgende overeenkomst zal derhalve van rechtswege eindigen op ________.

De voorwaarden uit de huidige arbeidsovereenkomst dd. ________ blijven onverkort van kracht.

Wij verzoeken u vriendelijk om, indien u dit aanbod aanvaardt, deze brief getekend aan ons terug te sturen binnen ________ dagen na dagtekening van deze brief.

Indien wij de brief niet getekend retour ontvangen, gaan wij ervan uit dat u het aanbod afwijst en vervalt het aanbod.

Indien u vragen heeft of een nadere toelichting wenst, kunt u contact opnemen met ________:

________.


Met vriendelijke groet,

________, vertegenwoordigd door ________

________________________


Voor akkoord:

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

Afzender
________
________


Ontvanger
________
________


Op ________ te ________

Betreft: verlengen arbeidsovereenkomst


Geachte ________,


Op ________ bent u bij ons in dienst getreden als: ________. De arbeidsovereenkomst eindigt op ________.

Middels deze brief delen wij u mede, met inachtneming van de wettelijke aanzegtermijn, dat de bovengenoemde arbeidsovereenkomst verlengd wordt voor een periode van ________. De opvolgende overeenkomst zal derhalve van rechtswege eindigen op ________.

De voorwaarden uit de huidige arbeidsovereenkomst dd. ________ blijven onverkort van kracht.

Wij verzoeken u vriendelijk om, indien u dit aanbod aanvaardt, deze brief getekend aan ons terug te sturen binnen ________ dagen na dagtekening van deze brief.

Indien wij de brief niet getekend retour ontvangen, gaan wij ervan uit dat u het aanbod afwijst en vervalt het aanbod.

Indien u vragen heeft of een nadere toelichting wenst, kunt u contact opnemen met ________:

________.


Met vriendelijke groet,

________, vertegenwoordigd door ________

________________________


Voor akkoord:

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

________________________