Naar boven

Brief vernietigen koopovereenkomst bij dwaling

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld wat de koper heeft gekocht bij de verkoper, waar bij het sluiten van de koopovereenkomst sprake was van dwaling. Specificeer de aankoop zo nauwkeurig mogelijk.

Hulp
nodig?
Model bewerken

Afzender
________
________

Ontvanger
________
________


Op ________ te ________

Betreft: vernietiging koopovereenkomst o.g.v. dwaling


Geachte heer/mevrouw,


Op ________ heb ik bij u een aankoop gedaan van het volgende product:

________.

Bij het sluiten van de overeenkomst heeft u mij de volgende informatie niet verstrekt:

________.

Als ik deze informatie wel had verkregen, had ik de koopovereenkomst niet gesloten.

Middels deze brief wil ik u dan ook laten weten dat ik om de bovengenoemde reden de koopovereenkomst vernietig op grond van dwaling (art. 6:228 BW).

Uit hoofde van de koopovereenkomst heb ik u een bedrag betaald van €________. Gelieve dit bedrag binnen ________ dagen terug te storten op mijn rekening: ________.

25552 2228522 82 882222 22 55222 82828282822 852 52 825282282822 852 52 2222282522222282 22 5225 82 852 5 852 282 82585852 225 2255255558822 852 52 282522222282.

Indien ik geen reactie van u ontvang, zal ik juridische vervolgstappen nemen. Ik vertrouw erop dat dit niet nodig zal zijn.


Met vriendelijke groet,

________
_____________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

Afzender
________
________

Ontvanger
________
________


Op ________ te ________

Betreft: vernietiging koopovereenkomst o.g.v. dwaling


Geachte heer/mevrouw,


Op ________ heb ik bij u een aankoop gedaan van het volgende product:

________.

Bij het sluiten van de overeenkomst heeft u mij de volgende informatie niet verstrekt:

________.

Als ik deze informatie wel had verkregen, had ik de koopovereenkomst niet gesloten.

Middels deze brief wil ik u dan ook laten weten dat ik om de bovengenoemde reden de koopovereenkomst vernietig op grond van dwaling (art. 6:228 BW).

Uit hoofde van de koopovereenkomst heb ik u een bedrag betaald van €________. Gelieve dit bedrag binnen ________ dagen terug te storten op mijn rekening: ________.

25552 2228522 82 882222 22 55222 82828282822 852 52 825282282822 852 52 2222282522222282 22 5225 82 852 5 852 282 82585852 225 2255255558822 852 52 282522222282.

Indien ik geen reactie van u ontvang, zal ik juridische vervolgstappen nemen. Ik vertrouw erop dat dit niet nodig zal zijn.


Met vriendelijke groet,

________
_____________________________