Brief voor een officiële waarschuwing aan een werknemer

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de bedrijfsnaam van de werknemer, waar de werknemer die een waarschuwing krijgt werkt.

Hulp
nodig?
Model bewerken

Afzender

________
________


Ontvanger

________
________


Op ________ te ________

Betreft: officiële waarschuwing


Geachte ________,


Middels deze brief doen wij u een officiële waarschuwing toekomen. Er is geconstateerd dat het volgende gedrag in overeenstemming met wettelijke bepalingen en/of bepalingen in het arbeidsreglement van de onderneming gesanctioneerd kan worden:

________

Wij hebben u eerder op de hoogte gebracht dat zulk gedrag niet passend is binnen onze onderneming. Destijds gaf u aan uw gedrag te beteren en/of desbetreffende gedrag te vermijden.

Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat een officiële waarschuwing nodig is.

Wij hopen dat deze brief voor u aanleiding is het bovengenoemde gedrag te verbeteren/te vermijden en mogelijk maatregelen te nemen die zulk gedrag in de toekomst uitsluiten.

22852 5222 85822 285225 8225 5 2222 5528285822 2822 5825 22 222 25882252 88222 225225 552 22 22822, 552 258822 882 22222525522 2822 285555252 25525222822 22 22222 82 282522282222822 222 82585222 822228822. 282 52222 582255555 552 582 2822 82225825 88.


Met vriendelijke groet,

________, vertegenwoordigd door ________

__________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

Afzender

________
________


Ontvanger

________
________


Op ________ te ________

Betreft: officiële waarschuwing


Geachte ________,


Middels deze brief doen wij u een officiële waarschuwing toekomen. Er is geconstateerd dat het volgende gedrag in overeenstemming met wettelijke bepalingen en/of bepalingen in het arbeidsreglement van de onderneming gesanctioneerd kan worden:

________

Wij hebben u eerder op de hoogte gebracht dat zulk gedrag niet passend is binnen onze onderneming. Destijds gaf u aan uw gedrag te beteren en/of desbetreffende gedrag te vermijden.

Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat een officiële waarschuwing nodig is.

Wij hopen dat deze brief voor u aanleiding is het bovengenoemde gedrag te verbeteren/te vermijden en mogelijk maatregelen te nemen die zulk gedrag in de toekomst uitsluiten.

22852 5222 85822 285225 8225 5 2222 5528285822 2822 5825 22 222 25882252 88222 225225 552 22 22822, 552 258822 882 22222525522 2822 285555252 25525222822 22 22222 82 282522282222822 222 82585222 822228822. 282 52222 582255555 552 582 2822 82225825 88.


Met vriendelijke groet,

________, vertegenwoordigd door ________

__________________________