Naar boven

Ingebrekestelling betreffende een onbetaalde factuur

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld het bedrag in euro van de openstaande factuur.

Hulp
nodig?
Model bewerken

Afzender

________
________


Ontvanger

________
________


Op ________, te ________

Betreft: ingebrekestelling i.v.m. onbetaalde factuur #________


Geachte ________,


Op ________ is u een factuur met factuurnummer ________ ten bedrage van €________ (________) toegestuurd. Ik heb geconstateerd dat deze factuur tot op heden niet door u is betaald.

U bent op ________ nogmaals verzocht om de factuur te betalen, maar betaling is uitgebleven. Ik stel u daarom middels deze brief in gebreke.

Ik verzoek u spoedig over te gaan tot betaling van de factuur, op IBAN ________.

Indien de betaling niet binnen ________ werkdagen na ontvangst van deze ingebrekestelling is verwerkt, treedt u in verzuim. De factuur zal alsdan uitbesteed worden aan een incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten zullen voor uw rekening zijn.

528228 258 52 8222288222 52222 85252 52 82585855252 852 52 2582555 5882252 52 252828228222 852 2558588852 82582828252222 8225 58 52222822 22222.


Erop vertrouwende dat u de uitstaande factuur spoedig zult betalen,


Hoogachtend,

________

_____________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

Afzender

________
________


Ontvanger

________
________


Op ________, te ________

Betreft: ingebrekestelling i.v.m. onbetaalde factuur #________


Geachte ________,


Op ________ is u een factuur met factuurnummer ________ ten bedrage van €________ (________) toegestuurd. Ik heb geconstateerd dat deze factuur tot op heden niet door u is betaald.

U bent op ________ nogmaals verzocht om de factuur te betalen, maar betaling is uitgebleven. Ik stel u daarom middels deze brief in gebreke.

Ik verzoek u spoedig over te gaan tot betaling van de factuur, op IBAN ________.

Indien de betaling niet binnen ________ werkdagen na ontvangst van deze ingebrekestelling is verwerkt, treedt u in verzuim. De factuur zal alsdan uitbesteed worden aan een incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten zullen voor uw rekening zijn.

528228 258 52 8222288222 52222 85252 52 82585855252 852 52 2582555 5882252 52 252828228222 852 2558588852 82582828252222 8225 58 52222822 22222.


Erop vertrouwende dat u de uitstaande factuur spoedig zult betalen,


Hoogachtend,

________

_____________________________