Ingebrekestelling non-conformiteit product

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld welk product de koper heeft gekocht bij de verkoper, waarvoor nu een ingebrekestelling wordt gestuurd.

Hulp
nodig?
Model bewerken

Afzender:

________
________

Ontvanger:

________
________


Op ________ te ________

Betreft: ingebrekestelling i.v.m. non-conformiteit


Geachte heer/mevrouw,


Op ________ heb ik bij u een aankoop gedaan van het volgende product: ________. Voor deze aankoop heb ik een bedrag betaald van €________.

De aankoop vertoont het volgende gebrek dat mij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet bekend is gemaakt:

________

Gezien het voorgaande gebrek bezit de aankoop niet de eigenschappen die ik naar aanleiding van de koopovereenkomst en door u gedane mededelingen mocht verwachten. Hieruit volgt dat er sprake is van non-conformiteit.

Omdat er sprake is van een consumentenkoop en het gebrek zich binnen 6 maanden vanaf aankoop heeft geopenbaard, wordt op grond van de consumentenbescherming vermoed dat het gebrek bij aankoop al aanwezig was.

Op ________ heb ik u reeds verzocht tot herstel of vervanging van het product. Tot op heden is dit uitgebleven. Ik stel u daarom middels deze brief in gebreke.

52 2222 5 22225588 52 222288225285 522 228522 22 5258228822 22 522 2525582 22 825852222, 825822 222525228822 222 222 8252288228555 2525582 552 828 552 52 28822 8285222 582 22 882 2252558 2285582 252 8228822.

Ingeval aan dit verzoek binnen ________ dagen na dagtekening geen gehoor wordt gegeven, ben ik genoodzaakt de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij ik u de aankoop terug zal geven en het aankoopbedrag van u terug zal ontvangen. 52 5222 285225 552 582 2822 22582 258 2822.


Met vriendelijke groet,

________
_____________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

Afzender:

________
________

Ontvanger:

________
________


Op ________ te ________

Betreft: ingebrekestelling i.v.m. non-conformiteit


Geachte heer/mevrouw,


Op ________ heb ik bij u een aankoop gedaan van het volgende product: ________. Voor deze aankoop heb ik een bedrag betaald van €________.

De aankoop vertoont het volgende gebrek dat mij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet bekend is gemaakt:

________

Gezien het voorgaande gebrek bezit de aankoop niet de eigenschappen die ik naar aanleiding van de koopovereenkomst en door u gedane mededelingen mocht verwachten. Hieruit volgt dat er sprake is van non-conformiteit.

Omdat er sprake is van een consumentenkoop en het gebrek zich binnen 6 maanden vanaf aankoop heeft geopenbaard, wordt op grond van de consumentenbescherming vermoed dat het gebrek bij aankoop al aanwezig was.

Op ________ heb ik u reeds verzocht tot herstel of vervanging van het product. Tot op heden is dit uitgebleven. Ik stel u daarom middels deze brief in gebreke.

52 2222 5 22225588 52 222288225285 522 228522 22 5258228822 22 522 2525582 22 825852222, 825822 222525228822 222 222 8252288228555 2525582 552 828 552 52 28822 8285222 582 22 882 2252558 2285582 252 8228822.

Ingeval aan dit verzoek binnen ________ dagen na dagtekening geen gehoor wordt gegeven, ben ik genoodzaakt de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij ik u de aankoop terug zal geven en het aankoopbedrag van u terug zal ontvangen. 52 5222 285225 552 582 2822 22582 258 2822.


Met vriendelijke groet,

________
_____________________________