Melding datalek aan betrokkene

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of degene die persoonsgegevens verwerkt, en deze brief stuurt omdat er persoonsgegevens gelekt zijn van degene aan wie de brief gestuurd wordt, een bedrijf of een individueel persoon is. Dit is de verzender van de brief. Persoonsgegevens is informatie die een bepaald persoon kunnen identificeren, zowel direct (bv. een naam) als indirect (bv. een IP-adres). Onder verwerking van persoonsgegevens wordt iedere manier van gebruik van de persoonsgegevens verstaan (bv. opslaan, wijzigen of analyseren). Een datalek houdt in dat persoonsgegevens ongewenst gewist, verloren, gewijzigd, aan anderen verstrekt of doorgezonden worden of dat personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, terwijl zij dit niet behoren te hebben.

Hulp
nodig?
Model bewerken

Afzender
________
________


Ontvanger
________
________


Op ________ te ________

Betreft: gelekte persoonsgegevens


Geachte ________,


Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van een beveiligingsincident bij ________ op ________, waardoor een inbreuk in verband met persoonsgegevens (een datalek) heeft plaatsgevonden.

Dit datalek heeft betrekking op uw persoonsgegevens, en kan mogelijk de volgende risico's voor u inhouden:

________.

Wij raden u aan om de volgende maatregelen te nemen, om de risico's zo veel mogelijk te beperken:

________.

Indien u verdere vragen heeft over het datalek of de te nemen maatregelen, kunt u contact opnemen met ________:

telefoonnummer: ________

e-mailadres: ________

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht over het datalek. Wij werken aan het optimaliseren van de beveiliging van persoonsgegevens, en zetten ons in om de persoonsgegevens te beschermen tegen risico's.

8222 82822222252 2585828 8225 522 82885222 22 522 2222252 552 5 58255225 52222 22525822522.


Met vriendelijke groeten,

________ (________)

________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

Afzender
________
________


Ontvanger
________
________


Op ________ te ________

Betreft: gelekte persoonsgegevens


Geachte ________,


Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van een beveiligingsincident bij ________ op ________, waardoor een inbreuk in verband met persoonsgegevens (een datalek) heeft plaatsgevonden.

Dit datalek heeft betrekking op uw persoonsgegevens, en kan mogelijk de volgende risico's voor u inhouden:

________.

Wij raden u aan om de volgende maatregelen te nemen, om de risico's zo veel mogelijk te beperken:

________.

Indien u verdere vragen heeft over het datalek of de te nemen maatregelen, kunt u contact opnemen met ________:

telefoonnummer: ________

e-mailadres: ________

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht over het datalek. Wij werken aan het optimaliseren van de beveiliging van persoonsgegevens, en zetten ons in om de persoonsgegevens te beschermen tegen risico's.

8222 82822222252 2585828 8225 522 82885222 22 522 2222252 552 5 58255225 52222 22525822522.


Met vriendelijke groeten,

________ (________)

________________________