Naar boven

Ontslagbrief

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de volledige voor- en achternaam van de werknemer die zijn ontslag indient middels deze brief.

Hulp
nodig?
Model bewerken

Afzender

________
________


Ontvanger

________
________


Op ________ te ________

Betreft: indienen ontslag


Geachte heer/mevrouw,


Middels deze brief wil ik mijn arbeidsovereenkomst aangegaan met ________ officieel beëindigen.

De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens dringende redenen overeenkomstig art. 7:677 BW. De redenen zijn als volgt te omschrijven:

________.

Gezien de ernst van de feiten als oorzaak van de beëindiging van de overeenkomst, behoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen, waardoor de beëindiging onverwijld plaatsvindt.

25552 2228522 82 82828282822 22 255252 8222525282 2225222 52 2228852252825552.


Met vriendelijke groet,

________
____________________

Document
weergeven dat in behandeling is

Afzender

________
________


Ontvanger

________
________


Op ________ te ________

Betreft: indienen ontslag


Geachte heer/mevrouw,


Middels deze brief wil ik mijn arbeidsovereenkomst aangegaan met ________ officieel beëindigen.

De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens dringende redenen overeenkomstig art. 7:677 BW. De redenen zijn als volgt te omschrijven:

________.

Gezien de ernst van de feiten als oorzaak van de beëindiging van de overeenkomst, behoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen, waardoor de beëindiging onverwijld plaatsvindt.

25552 2228522 82 82828282822 22 255252 8222525282 2225222 52 2228852252825552.


Met vriendelijke groet,

________
____________________