Naar boven

Ontvangstbewijs

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of hetgeen dat is ontvangen, en waarvoor dit ontvangstbewijs wordt gemaakt, een geldsom, of één of meerdere zaken betreft.

Hulp
nodig?
Model bewerken

ONTVANGSTBEWIJS


________, geboren op ________, wonende aan ________


VERKLAART te hebben ontvangen van


________, geboren op ________, wonende aan ________


een som van ________ (________).Gedaan te ________, op ________


Handtekening ________

__________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

ONTVANGSTBEWIJS


________, geboren op ________, wonende aan ________


VERKLAART te hebben ontvangen van


________, geboren op ________, wonende aan ________


een som van ________ (________).Gedaan te ________, op ________


Handtekening ________

__________________________