Naar boven

Schenkingsovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de betreffende schenking die de schenker zal geven aan de ontvanger, een geldbedrag is of een goed (bv. een horloge of een auto). Indien het een schenking op papier (de schenker legt vast dat hij op een moment in de toekomst een bepaalde schenking geeft aan de ontvanger) of een schenking van een woning betreft, dient een notariële schenkingsakte te worden gemaakt bij de notaris. In dat geval is dit document dan ook niet voldoende.

Hulp
nodig?
Model bewerken

SCHENKINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________, BSN: ________

hierna "de Schenker"


EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________, BSN: ________

hierna "de Ontvanger"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Partijen een overeenkomst van schenking met elkaar aangaan;

de Partijen de volgende familiaire verhouding hebben: ________;

de Partijen de Schenking en de gemaakte afspraken vastleggen in deze schenkingsovereenkomst.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. DE SCHENKING

1. De Schenker schenkt aan de Ontvanger een bedrag van (hierna "de Schenking"):

________ (________).

2. De Schenking is op ________ door de Schenker overgemaakt naar de bankrekening van de Ontvanger met IBAN: ________.

3. De Ontvanger heeft verklaard de Schenking te accepteren.

4. Indien van toepassing, draagt de Ontvanger van de Schenking zorg voor de aangifte van de Schenking bij de Belastingdienst, tenzij de Partijen anders overeenkomen.

5. Indien van toepassing, wordt de schenkbelasting door de Ontvanger afgedragen, tenzij de Partijen anders overeenkomen.


2. BESTEDINGSDOEL

1. De Schenker schenkt de Schenking met het volgende bestedingsdoel:

________

2. De Ontvanger is enkel toegestaan de Schenking te gebruiken ten behoeve van het bestedingsdoel.


3. INBRENGVERPLICHTING

De Schenker verklaart dat de Schenking met de vrijstelling van inbreng in de nalatenschap van de Schenker plaatsvindt.


4. 582258528558 855855858255

________. 8222 282522222282 82585222 5882 225525 28252222222222 528255222 22 28252222228222 258822 52 25528222 222 8225222822 222 52 82 5222 282522222282 22222252 585222822.

________. 525525 28252222222222 25222 582 82 825825 2822 222 52 8225882222 82 5222 282522222282 825522 588 22228582 828852585.


5. 25582258 588 8555528558 82 55885555288888558

________. 5222858 222 82258822 82 5222 282522222282 82552 8252822825 22 282282 82552 825285555, 552 22852 5222 825282282822 22 2822825285 22228 8225 52 82252222252 82258822. 825252 8225882222 82 5222 282522222282 8882822 228252252 852 2222588822.

________. 525822 222 82258822 258 825522 8252822825 22 282282 82552 825285555, 258822 52 25528222 82 2825822 252522 22 5222 82258822 22 825852222 5225 222 2285822 82258822 852 52228252 825222822.


6. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


7. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud:


de Schenker

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_____________________


de Ontvanger

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_____________________

Document
weergeven dat in behandeling is

SCHENKINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________, BSN: ________

hierna "de Schenker"


EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________, BSN: ________

hierna "de Ontvanger"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Partijen een overeenkomst van schenking met elkaar aangaan;

de Partijen de volgende familiaire verhouding hebben: ________;

de Partijen de Schenking en de gemaakte afspraken vastleggen in deze schenkingsovereenkomst.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. DE SCHENKING

1. De Schenker schenkt aan de Ontvanger een bedrag van (hierna "de Schenking"):

________ (________).

2. De Schenking is op ________ door de Schenker overgemaakt naar de bankrekening van de Ontvanger met IBAN: ________.

3. De Ontvanger heeft verklaard de Schenking te accepteren.

4. Indien van toepassing, draagt de Ontvanger van de Schenking zorg voor de aangifte van de Schenking bij de Belastingdienst, tenzij de Partijen anders overeenkomen.

5. Indien van toepassing, wordt de schenkbelasting door de Ontvanger afgedragen, tenzij de Partijen anders overeenkomen.


2. BESTEDINGSDOEL

1. De Schenker schenkt de Schenking met het volgende bestedingsdoel:

________

2. De Ontvanger is enkel toegestaan de Schenking te gebruiken ten behoeve van het bestedingsdoel.


3. INBRENGVERPLICHTING

De Schenker verklaart dat de Schenking met de vrijstelling van inbreng in de nalatenschap van de Schenker plaatsvindt.


4. 582258528558 855855858255

________. 8222 282522222282 82585222 5882 225525 28252222222222 528255222 22 28252222228222 258822 52 25528222 222 8225222822 222 52 82 5222 282522222282 22222252 585222822.

________. 525525 28252222222222 25222 582 82 825825 2822 222 52 8225882222 82 5222 282522222282 825522 588 22228582 828852585.


5. 25582258 588 8555528558 82 55885555288888558

________. 5222858 222 82258822 82 5222 282522222282 82552 8252822825 22 282282 82552 825285555, 552 22852 5222 825282282822 22 2822825285 22228 8225 52 82252222252 82258822. 825252 8225882222 82 5222 282522222282 8882822 228252252 852 2222588822.

________. 525822 222 82258822 258 825522 8252822825 22 282282 82552 825285555, 258822 52 25528222 82 2825822 252522 22 5222 82258822 22 825852222 5225 222 2285822 82258822 852 52228252 825222822.


6. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


7. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud:


de Schenker

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_____________________


de Ontvanger

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_____________________