Studieovereenkomst

Voortgang:
0%
Model bewerken

STUDIEOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Werkgever"


EN


________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Werknemer"

hierna gezamenlijk "de Partijen"IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Werknemer in dienst is bij de Werkgever sinds ________, thans in de functie van ________;

de Werkgever de Werknemer in de gelegen stelt om een opleiding te volgen;

de tussen de Partijen geldende arbeidsovereenkomst onverlet van toepassing blijft.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. DE OPLEIDING

De Werknemer zal de volgende door de Werkgever verplicht gestelde opleiding volgen (hierna "de Opleiding"):

________

aan: ________;

in: ________.

De Opleiding zal aanvangen op ________ en eindigen op ________.

De Werkgever verplicht de Werknemer om de Opleiding te volgen om de volgende reden:

________.


2. OPLEIDINGSTIJD

De opleidingstijd geldt als arbeidstijd.

Indien mogelijk zullen alle opleidingsuren plaatsvinden tijdens de arbeidstijd, zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst tussen de Partijen.

Opleidingsuren die plaatsvinden buiten de overeengekomen arbeidstijd worden door de Werkgever vergoedt aan de werknemer in de vorm van uren.


3. VERGOEDING

De Werkgever vergoedt alle uit de opleiding voortkomende kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot studiemateriaal, examengelden, reiskosten en verblijfskosten.


4. 25582258 588 8555528558 82 55885555288888558

5222858 222 82258822 82 5222 282522222282 82552 8252822825 22 282282 82552 825285555, 552 22852 5222 825282282822 22 2822825285 22228 8225 52 82252222252 82258822. 825252 8225882222 82 5222 282522222282 8882822 228252252 852 2222588822.

525822 222 82258822 258 825522 8252822825 22 282282 82552 825285555, 258822 52 25528222 82 2825822 252522 22 5222 82258822 22 825852222 5225 222 2285822 82258822 852 52228252 825222822.


5. 585285552585 85885

82 5222 282522222282 88 522 8252585258 52852 852 2222588822.


6. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


namens de Werkgever

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


______________________


de Werknemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


______________________

Document
weergeven dat in behandeling is

STUDIEOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Werkgever"


EN


________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Werknemer"

hierna gezamenlijk "de Partijen"IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Werknemer in dienst is bij de Werkgever sinds ________, thans in de functie van ________;

de Werkgever de Werknemer in de gelegen stelt om een opleiding te volgen;

de tussen de Partijen geldende arbeidsovereenkomst onverlet van toepassing blijft.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. DE OPLEIDING

De Werknemer zal de volgende door de Werkgever verplicht gestelde opleiding volgen (hierna "de Opleiding"):

________

aan: ________;

in: ________.

De Opleiding zal aanvangen op ________ en eindigen op ________.

De Werkgever verplicht de Werknemer om de Opleiding te volgen om de volgende reden:

________.


2. OPLEIDINGSTIJD

De opleidingstijd geldt als arbeidstijd.

Indien mogelijk zullen alle opleidingsuren plaatsvinden tijdens de arbeidstijd, zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst tussen de Partijen.

Opleidingsuren die plaatsvinden buiten de overeengekomen arbeidstijd worden door de Werkgever vergoedt aan de werknemer in de vorm van uren.


3. VERGOEDING

De Werkgever vergoedt alle uit de opleiding voortkomende kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot studiemateriaal, examengelden, reiskosten en verblijfskosten.


4. 25582258 588 8555528558 82 55885555288888558

5222858 222 82258822 82 5222 282522222282 82552 8252822825 22 282282 82552 825285555, 552 22852 5222 825282282822 22 2822825285 22228 8225 52 82252222252 82258822. 825252 8225882222 82 5222 282522222282 8882822 228252252 852 2222588822.

525822 222 82258822 258 825522 8252822825 22 282282 82552 825285555, 258822 52 25528222 82 2825822 252522 22 5222 82258822 22 825852222 5225 222 2285822 82258822 852 52228252 825222822.


5. 585285552585 85885

82 5222 282522222282 88 522 8252585258 52852 852 2222588822.


6. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


namens de Werkgever

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


______________________


de Werknemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


______________________