Volmacht

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of een algemene volmacht of een bijzondere volmacht wordt gegeven. Een volmacht houdt in dat een persoon (de volmachtgever) een ander persoon (de gevolmachtigde) één of meerdere handelingen laat verrichten in zijn naam. Houd er hierbij rekening mee dat in sommige situaties een notaris nodig/aan te raden is bij het geven van een volmacht. Indien de handeling die de gevolmachtigde mag verrichten in naam van de volmachtgever één specifieke handeling is (bv. het stemmen bij de Tweede Kamer verkiezing) wordt dit een bijzondere volmacht genoemd. Indien de gevolmachtigde alle soorten handelingen namens de volmachtgever mag verrichten is sprake van een algemene volmacht. Bij een algemene volmacht kunnen bepaalde handelingen uitgezonderd worden. Deze handelingen mag de gevolmachtigde dan niet namens de volmachtgever uitvoeren. Bij een algemene volmacht zorgt een notariële akte voor de zekerheid dat de gevolmachtigde volledig gemachtigd is voor alle soorten handelingen.

Hulp
nodig?
Model bewerken

BIJZONDERE VOLMACHTDe ondergetekende:

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Volmachtgever"


gelet op het volgende:

________.


geeft hierbij een bijzondere volmacht aan:

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Gevolmachtigde"


De Gevolmachtigde heeft vanaf: ________

tot: ________

de bevoegdheid om voor en namens de Volmachtgever op te treden in het kader van de bijzondere volmacht.

De Volmachtgever geeft de Gevolmachtigde de bijzondere volmacht die het volgende omvat:

________.

De Gevolmachtigde handelt naar eigen inzicht.


82 5222 82825852 88 522 8252585258 52852 852 2222588822.________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________


________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________

Document
weergeven dat in behandeling is

BIJZONDERE VOLMACHTDe ondergetekende:

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Volmachtgever"


gelet op het volgende:

________.


geeft hierbij een bijzondere volmacht aan:

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Gevolmachtigde"


De Gevolmachtigde heeft vanaf: ________

tot: ________

de bevoegdheid om voor en namens de Volmachtgever op te treden in het kader van de bijzondere volmacht.

De Volmachtgever geeft de Gevolmachtigde de bijzondere volmacht die het volgende omvat:

________.

De Gevolmachtigde handelt naar eigen inzicht.


82 5222 82825852 88 522 8252585258 52852 852 2222588822.________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________


________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________