Wniosek o dokonanie napraw w wynajmowanym mieszkaniu Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o dokonanie napraw w wynajmowanym mieszkaniu

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 3 dni temu
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1-2 strony
5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 3 dni temu

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Ocena: 5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Wezwanie najemcy o dokonanie napraw w wynajmowanym lokalu służy najemcy do poinformowania wynajmującego o konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw w wynajmowanym lokalu. Niniejszy dokument może być wykorzystany zarówno gdy wynajmowany lokal służy do celów mieszkalnych, jak i użytkowych np. do działalności produkcyjnej, działalności magazynowej, jako siedziba spółki itd. Konieczność dokonania konkretnych napraw obarcza wynajmującego wówczas, gdy wynika to z przepisów prawa albo z zapisów umowy najmu.

Po ustaleniu, że wynajmujący jest odpowiedzialny za dokonanie napraw w lokalu, najemca powinien mu wyznaczyć termin do dokonania tych napraw.


Jak korzystać z dokumentu?

Najemca powinien w pierwszej kolejności próbować przekazać wynajmującemu informację o poważnych uszkodzeniach Lokalu w sposób bezpośredni np. osobiście lub telefonicznie. W sytuacji braku reakcji ze strony wynajmującego, najemca może wówczas wystosować niniejszy dokument w formie pisemnej, co stanowi dowód zawiadomienia wynajmującego o wyznaczonym terminie do dokonania napraw lokalu.

Dokument należy wydrukować i podpisać odręcznie, a następnie wysłać właścicielowi mieszkania lub lokalu, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co stanowi dowód wysłania wezwania.

Po upływie wyznaczonego w piśmie terminu do dokonania napraw w lokalu, najemca może przedsięwziąć stosowne kroki aby dokonać niezbędnych naprawy na koszt wynajmującego. Po skończonych czynnościach, powinien wysłać mu rachunek za naprawy. Brak opłacenia rachunku przez wynajmującego stanowi podstawę do dochodzenia niezapłaconych należności przed sądem cywilnym.


Podstawa prawna:

Uprawnienie do wyznaczenia wynajmującemu terminu do dokonania niezbędnych napraw wynika z art. 663 Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór