Överst på sidan

Bodelningsavtal - upplösande av äktenskap

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om bodelningen mellan parterna ska ske till följd av ett upphörande av äktenskap eller upphörande av samboskap. Ett äktenskap innebär en större juridisk förbindelse och uppkommer via en vigsel medan ett samboskap uppkommer genom att två personer i en kärleksrelation flyttar ihop. Är det ett samboskap som ska upphöra ska i stället ett speciellt bodelningsavtal för sådan situation upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Bodelningsavtal

Sedan Alingsås tingsrätt den ________ dömt till äktenskapsskillnad mellan ________, med personnummer ________, och ________, med personnummer ________, förordnas om följande bodelning.

Makarnas tillgångar och skulder per ansökningsdagen den ________ framgår av bouppteckningen nedan.


1. Bouppteckning

________ har inga tillgångar.

Summa: ________ SEK (________)


________ har inga skulder.

Summa: ________ SEK (________)


Nettovärde: ________ SEK (________)


________ har inga tillgångar.

Summa: ________ SEK (________)


________ har inga skulder.

Summa: ________ SEK (________)


Nettovärde: ________ SEK (________)


2.
Andelsberäkning

________(s) andel i boet uppgår till ett värde av ________ SEK (________) och ________(s) till ________ SEK (________).


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


3. Lottläggning

________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK

Summa: ________ SEK (________)


________(s) lott:

________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK

Summa: ________ SEK (________)


________(s) lott:

________

Summa: ________ SEK (________)Ort: Ale Datum: ________

58 225285555 225 52225 825282822858258 522 22 825282822 555 2255522528 285 522 2222522 555 288882822528 5282222882 5825882552 228822 2852. Värderingen har skett till marknadsvärde på förrättningsdagen i SEK.___________________________________________

Namnförtydligande ___________________________________________________

Namnförtydligande ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Bodelningsavtal

Sedan Alingsås tingsrätt den ________ dömt till äktenskapsskillnad mellan ________, med personnummer ________, och ________, med personnummer ________, förordnas om följande bodelning.

Makarnas tillgångar och skulder per ansökningsdagen den ________ framgår av bouppteckningen nedan.


1. Bouppteckning

________ har inga tillgångar.

Summa: ________ SEK (________)


________ har inga skulder.

Summa: ________ SEK (________)


Nettovärde: ________ SEK (________)


________ har inga tillgångar.

Summa: ________ SEK (________)


________ har inga skulder.

Summa: ________ SEK (________)


Nettovärde: ________ SEK (________)


2.
Andelsberäkning

________(s) andel i boet uppgår till ett värde av ________ SEK (________) och ________(s) till ________ SEK (________).


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


3. Lottläggning

________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK

Summa: ________ SEK (________)


________(s) lott:

________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK

Summa: ________ SEK (________)


________(s) lott:

________

Summa: ________ SEK (________)Ort: Ale Datum: ________

58 225285555 225 52225 825282822858258 522 22 825282822 555 2255522528 285 522 2222522 555 288882822528 5282222882 5825882552 228822 2852. Värderingen har skett till marknadsvärde på förrättningsdagen i SEK.___________________________________________

Namnförtydligande ___________________________________________________

Namnförtydligande ________