Överst på sidan

Bodelningsavtal - upplösande av äktenskap

Förlopp:
0%
?
X

Ange om anledningen till upplösningen av äktenskapet är någon av makarnas dödsfall eller om det beror på skilsmässa.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Bodelningsavtal

Med anledning av ________(s), ________, död den ________ har äktenskap mellan hen och ________, ________, upplösts.

Makarnas tillgångar och skulder per dödsdatumet framgår av bouppteckningen nedan.


1. Bouppteckning

________ har inga tillgångar.

Summa: ________ (________) SEK


________ har inga skulder.

Summa: ________ (________) SEK


Nettovärde: ________ (________) SEK


________ har inga tillgångar.

Summa: ________ (________) SEK


________ har inga skulder.

Summa: ________ (________) SEK


Nettovärde: ________ (________) SEK


2.
Andelsberäkning

________(s) andel i boet uppgår till ett värde av ________ (________) SEK och ________(s) till ________ (________) SEK.


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


3. Lottläggning

________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK

Summa: ________ (________) SEK


________(s) lott:

________

Summa: ________ (________) SEK


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK

Summa: ________ (________) SEK


________(s) lott:

________

Summa: ________ (________) SEKOrt: ________ Datum: ________

58 225285555 225 52225 825282822858258 522 22 825282822 555 2255522528 285 522 2222522 555 288882822528 5282222882 5825882552 228822 2852. Värderingen har skett till marknadsvärde på förrättningsdagen i SEK.___________________________________________

Namnförtydligande representant för ________(s) dödsbo: ___________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

Bodelningsavtal

Med anledning av ________(s), ________, död den ________ har äktenskap mellan hen och ________, ________, upplösts.

Makarnas tillgångar och skulder per dödsdatumet framgår av bouppteckningen nedan.


1. Bouppteckning

________ har inga tillgångar.

Summa: ________ (________) SEK


________ har inga skulder.

Summa: ________ (________) SEK


Nettovärde: ________ (________) SEK


________ har inga tillgångar.

Summa: ________ (________) SEK


________ har inga skulder.

Summa: ________ (________) SEK


Nettovärde: ________ (________) SEK


2.
Andelsberäkning

________(s) andel i boet uppgår till ett värde av ________ (________) SEK och ________(s) till ________ (________) SEK.


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


3. Lottläggning

________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK

Summa: ________ (________) SEK


________(s) lott:

________

Summa: ________ (________) SEK


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK

Summa: ________ (________) SEK


________(s) lott:

________

Summa: ________ (________) SEKOrt: ________ Datum: ________

58 225285555 225 52225 825282822858258 522 22 825282822 555 2255522528 285 522 2222522 555 288882822528 5282222882 5825882552 228822 2852. Värderingen har skett till marknadsvärde på förrättningsdagen i SEK.___________________________________________

Namnförtydligande representant för ________(s) dödsbo: ___________________________________________________

Namnförtydligande: ________