Bodelningsavtal - upplösande av äktenskap

Förlopp:
0%
?
X

Detta dokument kan endast användas för bodelning vid upphörande av ett äktanskap p.g.a. antingen skilsmässa eller ena makens död.

Ska en bodelning genomföras till följd av ett samboförhållandes upphörande ska i stället ett specifikt bodelningsavtal för sådan situation upprättas.

Önskar två makar omfördela egendomdomsförhållanden under bestående äktenskap ska ett specifikt bodelningsavtal för detta upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Bodelningsavtal

Sedan Alingsås tingsrätt den ________ dömt till äktenskapsskillnad mellan ________, med personnummer ________, och ________, med personnummer ________, förordnas om följande bodelning.

Makarnas tillgångar och skulder per ansökningsdagen den ________ framgår av bouppteckningen nedan.


1. Bouppteckning

________ har inga tillgångar.

Summa: ________ SEK (________)


________ har inga skulder.

Summa: ________ SEK (________)


Nettovärde: ________ SEK (________)


________ har inga tillgångar.

Summa: ________ SEK (________)


________ har inga skulder.

Summa: ________ SEK (________)


Nettovärde: ________ SEK (________)


2.
Andelsberäkning

________(s) andel i boet uppgår till ett värde av ________ SEK (________) och ________(s) till ________ SEK (________).


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


3. Lottläggning

________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK

Summa: ________ SEK (________)


________(s) lott:

________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK

Summa: ________ SEK (________)


________(s) lott:

________

Summa: ________ SEK (________)Ort: Ale Datum: ________

58 225285555 225 52225 825282822858258 522 22 825282822 555 2255522528 285 522 2222522 555 288882822528 5282222882 5825882552 228822 2852. Värderingen har skett till marknadsvärde på förrättningsdagen i SEK.___________________________________________

Namnförtydligande ___________________________________________________

Namnförtydligande ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Bodelningsavtal

Sedan Alingsås tingsrätt den ________ dömt till äktenskapsskillnad mellan ________, med personnummer ________, och ________, med personnummer ________, förordnas om följande bodelning.

Makarnas tillgångar och skulder per ansökningsdagen den ________ framgår av bouppteckningen nedan.


1. Bouppteckning

________ har inga tillgångar.

Summa: ________ SEK (________)


________ har inga skulder.

Summa: ________ SEK (________)


Nettovärde: ________ SEK (________)


________ har inga tillgångar.

Summa: ________ SEK (________)


________ har inga skulder.

Summa: ________ SEK (________)


Nettovärde: ________ SEK (________)


2.
Andelsberäkning

________(s) andel i boet uppgår till ett värde av ________ SEK (________) och ________(s) till ________ SEK (________).


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


3. Lottläggning

________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK

Summa: ________ SEK (________)


________(s) lott:

________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) andel

Giftorättsandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK

Summa: ________ SEK (________)


________(s) lott:

________

Summa: ________ SEK (________)Ort: Ale Datum: ________

58 225285555 225 52225 825282822858258 522 22 825282822 555 2255522528 285 522 2222522 555 288882822528 5282222882 5825882552 228822 2852. Värderingen har skett till marknadsvärde på förrättningsdagen i SEK.___________________________________________

Namnförtydligande ___________________________________________________

Namnförtydligande ________