На початок
Договір оренди нерухомого майна Заповнити шаблон

Договір оренди нерухомого майна

Остання версія
Остання версія 15.03.2020
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 19-29 сторінок
Рейтинг 4 - 1 голос
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 15.03.2020

Розмір: 19-29 сторінок

Доступні формати: Word та PDF

Рейтинг: 4 - 1 голос

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір оренди нерухомого майна

Цей Договір оренди нерухомого майна (далі "Договір") використовується для передачі нерухомого майна (будинку, споруди, нежитлового приміщення, будівлі, квартири) в оренду (короткострокове платне користування) від однієї особи (власника, тобто Наймодавця) до іншої особи (користувача, тобто Наймача).

Цей Договір укладається між юридичними та фізичними особами, а також фізичними особами-підприємцями з метою передачі в оренду нерухомого майна для цілей, які НЕ пов'язані із постійним/тимчасовим проживанням в ньому фізичних осіб.

Якщо сторони мають намір передати нерухоме майно (квартиру, кімнату, житловий будинок) в оренду з метою постійного/тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, в такому випадку необхідно скористатися Договором найму житлового приміщення.

Якщо сторони мають намір передати в оренду земельну ділянку, в такому випадку необхідно скористатися Договором оренди земельної ділянки.

Якщо сторони мають намір передати в оренду рухоме майно (до прикладу, автомобіль) для задоволення невиробничих/приватних потреб, в такому випадку необхідно скористатися Договором прокату.

Якщо сторони мають намір передати в оренду рухоме майно (до прикладу, торгове обладнання або транспортні засоби) для задоволення виробничих/підприємницьких цілей у господарській діяльності, в такому випадку необхідно скористатися Договором оренди рухомого майна.

У тексті запропонованого шаблону Договору сторонам потрібно буде надати відповіді на наступні питання, зокрема:

(1) характеристики об'єкта нерухомого майна, який передається в оренду (загальна площа, кількість поверхів та/або кімнат, місцезнаходження); та

(2) порядок проведення поточного та капітального ремонту, а також будь-яких інших поліпшень; та

(3) розмір орендної плати та графік її виплати, можливість індексації або перегляду розміру орендної плати; та

(4) заходи відповідальності до сторони Договору, яка порушує або неналежним чином виконує обов'язки тощо.

Цей Договір може бути розірваний за (1) спільною згодою обох сторін шляхом укладення відповідної Угоди про розірвання договору оренди; або (2) в односторонньому порядку з ініціативи Наймача або Наймодавця (якщо така можливість прямо передбачена положеннями Договору) шляхом направлення відповідного Повідомлення про розірвання договору оренди нерухомого майна; або (3) в судовому порядку.

Державна реєстрація права оренди

Якщо цей Договір укладається на строк 3 (три) календарні роки і більше, право оренди, що виникає у Наймача за цим Договором має бути в обов'язковому порядку зареєстровано в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі "Реєстр нерухомості"). У випаду розірвання або закінчення строку Договору, Наймач зобов'язується за власний рахунок провести державну реєстрацію припинення оренди нерухомого майна в Реєстрі нерухомості.

Якщо цей Договір укладається на строк менший, ніж 3 (три) календарні роки, в такому випадку право оренди НЕ підлягає державній реєстрації в Реєстрі нерухомості.

Як використовувати документ

Як тільки Договір заповнено та роздруковано, він має бути підписаний обома сторонами та скріплений печаткою (якщо стороною Договору виступає юридична особа).

Звертаємо увагу, що якщо нерухоме майно, яке передається за Договором в оренду, перебуває в іпотеці (заставі нерухомого майна), перед датою укладення цього Договору, Наймодавець зобов'язується отримати попереднє письмове погодження від іпотекодержателя на укладення цього Договору.

Перед датою укладення Наймодавець також зобов'язується повідомити Наймача про всі можливі права третіх осіб, встановлені щодо нерухомого майна, яке передається в оренду (до прикладу, інші договори оренди, права довічного користування нерухомим майном тощо). Відсутність факту встановлення права третіх осіб щодо нерухомого майна, яке передається в оренду, підтверджує витяг з Реєстру нерухомості.

Окрім цього, якщо Договір укладається строком на 3 (три) календарні роки і більше, він в обов'язковому порядку має бути нотаріально посвідчений. В інших випадках - нотаріальне посвідчення Договору не вимагається чинним законодавством України.

Застосовуване законодавство

Цей Договір оренди нерухомого майна підготовлено у відповідності до чинних норм Цивільного кодексу України, а також судової практики, що склалася з питань оформлення, дії та припинення договорів такого виду.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон