Договір оренди нерухомого майна Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір оренди нерухомого майна

Остання версія Остання версія 29.04.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір18-28 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 29.04.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 18-28 сторінок

Заповнити шаблон

Цей Договір використовується для передачі власником певного нерухомого майна (будинку, споруди, нежитлового приміщення тощо) в оренду (короткострокове платне користування) іншій особі.

Цей Договір укладається між юридичними та фізичними особами, а також фізичними особами-підприємцями з метою передачі в оренду нерухомого майна для цілей ведення підприємницької (комерційної) діяльності.

Якщо сторони мають намір передати

(1) нерухоме майно (квартиру, кімнату, житловий будинок) в оренду з метою постійного/тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, в такому випадку необхідно скористатися Договором найму житлового приміщення.

(2) земельну ділянку, в такому випадку необхідно скористатися Договором оренди земельної ділянки.

(3) рухоме майно (до прикладу, торговельне обладнання, транспортні засоби), потрібно скористатися Договором оренди рухомого майна або Договором прокату.

У тексті запропонованого шаблону Договору сторонам потрібно буде надати відповіді на наступні питання, зокрема:

(1) характеристики об'єкта нерухомого майна, який передається в оренду (загальна площа, кількість поверхів, місцезнаходження); та

(2) порядок проведення поточного та капітального ремонту, а також будь-яких інших поліпшень; та

(3) розмір орендної плати та графік її виплати, можливість індексації або перегляду розміру орендної плати; та

(4) заходи відповідальності до сторони Договору, яка порушує або неналежним чином виконує обов'язки тощо.

Фактична передача нерухомого майна в оренду до користувача відбувається на підставі окремого акту приймання-передачі, що підписується обома сторонами та скріпляється печатками (якщо однією із сторін виступає юридична особа).

Цей Договір може бути розірваний за (1) спільною згодою обох сторін шляхом укладення відповідної Угоди про розірвання договору оренди; або (2) в односторонньому порядку з ініціативи Наймача або Наймодавця (якщо така можливість прямо передбачена положеннями Договору) шляхом направлення відповідного Повідомлення про розірвання договору оренди нерухомого майна; або (3) в судовому порядку.

Державна реєстрація права оренди

Якщо цей Договір укладається на строк 3 (три) календарні роки і більше, право оренди, що виникає у Наймача за цим Договором має бути в обов'язковому порядку зареєстровано в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі "Реєстр нерухомості"). У випаду розірвання або закінчення строку Договору, Наймач зобов'язується за власний рахунок провести державну реєстрацію припинення оренди нерухомого майна в Реєстрі нерухомості.

Якщо цей Договір укладається на строк менший, ніж 3 (три) календарні роки, в такому випадку право оренди НЕ підлягає державній реєстрації в Реєстрі нерухомості.

Як використовувати документ

Як тільки Договір заповнено та роздруковано, він має бути підписаний обома сторонами та скріплений печаткою (якщо стороною Договору виступає юридична особа).

Звертаємо увагу, що якщо нерухоме майно, яке передається за Договором в оренду, перебуває в іпотеці (заставі нерухомого майна), перед датою укладення цього Договору, Наймодавець зобов'язується отримати попереднє письмове погодження від іпотекодержателя на укладення цього Договору.

Перед датою укладення Наймодавець також зобов'язується повідомити Наймача про всі можливі права третіх осіб, встановлені щодо нерухомого майна, яке передається в оренду (до прикладу, інші договори оренди, права довічного користування нерухомим майном тощо). Відсутність факту встановлення права третіх осіб щодо нерухомого майна, яке передається в оренду, підтверджує витяг з Реєстру нерухомості.

Окрім цього, якщо Договір укладається строком на 3 (три) календарні роки і більше, він в обов'язковому порядку має бути нотаріально посвідчений. В інших випадках - нотаріальне посвідчення Договору не вимагається чинним законодавством України.

Застосовуване законодавство

Цей Договір оренди нерухомого майна підготовлено у відповідності до чинних норм Цивільного кодексу України, а також судової практики, що склалася з питань оформлення, дії та припинення договорів такого виду.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО