Betwisting van een Gemeentelijke Administratieve Sanctie Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Betwisting van een Gemeentelijke Administratieve Sanctie

Laatste revisie Laatste revisie 14-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Dit document biedt u de mogelijkheid om een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) te betwisten in geval van overtreding van een gemeentelijke reglementering.

Na ontvangst van de kennisgeving van de sanctie en in overeenstemming met de gemeentelijke wetgeving heeft de overtreder normaal gesproken 15 dagen de tijd om de vermeende feiten te betwisten.

Afhankelijk van de hoogte van de boete kan de overtreder ook om een mondelinge behandeling verzoeken. Hij kan zich ook laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat, alsook zijn dossier raadplegen.

De betwisting kan betrekking hebben op alle of een deel van de feiten.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Nadat het document is ingevuld en de brief is ondertekend, moet de overtreder alle relevante bewijsstukken bijvoegen en deze per aangetekende brief naar de bevoegde gemeentelijke ambtenaar sturen.

In geval van een gedeeltelijke betwisting van de boete zal de overtreder het onbetwiste deel (het onbetwiste verschuldigde bedrag) binnen de gestelde termijn betalen om te vermijden dat op dit bedrag intresten worden opgebouwd.

Ten slotte zal, afhankelijk van de uiteindelijke beslissing van de gemeenteambtenaar, de procedure zonder gevolg worden afgesloten of de boete worden bevestigd, waarbij de overtreder de keuze heeft om tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de bevoegde rechtbank.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen