Dading akkoord Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Dading akkoord

Laatste revisie Laatste revisie 15-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte2 pagina's
4,6 - 4 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 2 pagina's

Beoordeling: 4,6 - 4 stemmen

Het model invullen

Een dading of minnelijk akkoord is een overeenkomst waarbij partijen een bestaand geschil beëindigen of een toekomstig geschil voorkomen na het doen van wederzijdse toegevingen.


i. Beëindiging van een geschil

Partijen gaan vaak een dading aan nadat ze op minnelijke wijze, dus zonder tussenkomst van een rechter, tot een oplossing zijn gekomen in een conflict (het zogenaamd 'settelen' van een geschil). Een dading kan ook gesloten worden tussen partijen die reeds in een gerechtelijke procedure verwikkeld zijn. Door tot een minnelijke oplossing te komen, besparen de partijen tijd en kosten en/of vermijden zij een onzekere uitkomst van een geschil voor een rechtbank of in het kader van een arbitrage.

Middels een dadingsovereenkomst regelen de partijen het geschil op definitieve en onherroepelijke wijze. Ze kunnen niet meer terugkomen op de gemaakte afspraken. De partijen doen bovendien afstand van alle rechten en vorderingen die gepaard gaan met het geschil in kwestie.


ii. Wederzijdse toegevingen

Het is essentieel aan een dading dat de partijen wederzijdse toegevingen doen om tot een oplossing van het geschil te komen. Het is niet noodzakelijk dat de partijen in dezelfde mate toegevingen doen, maar beide partijen moet minstens in zekere mate toegeven ten opzichte van elkaar.

De uiteindelijke uitkomst van een geschil is vaak de betaling van een geldbedrag van de ene aan de andere partij, maar kan bijvoorbeeld ook een verbintenis zijn om iets te doen.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Een dading moet altijd schriftelijk worden aangegaan in evenveel authentieke exemplaren als er partijen zijn. De overeenkomst moet heel nauwkeurig en volledig het geschil waar de partijen een einde aan willen stellen beschrijven.

Indien er reeds een gerechtelijke procedure lopende is tussen de partijen met betrekking tot het geschil dat het voorwerp is van de dading, moeten de partijen een einde maken aan die procedure door middel van een 'afstand van geding'.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 2044 t.e.m. 2058 van het Burgerlijk Wetboek bepalen de regels in verband met het sluiten van een dadingsovereenkomst.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen