Naar boven
Verzoek tot verlof ter gelegenheid van een huwelijk Het model invullen

Verzoek tot verlof ter gelegenheid van een huwelijk

Laatste revisie
Laatste revisie 24-10-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 pagina
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 24-10-2020

Grootte: 1 pagina

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Verzoek tot verlof ter gelegenheid van een huwelijk

Deze brief verleent een werknemer de mogelijkheid om verlof aan te vragen voor:

  • zijn eigen huwelijk; of
  • het huwelijk van zijn of haar kind; het kind van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner; zijn of haar broer of zus; de broer of zus van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner; zijn of haar ouders, vader of moeder; de ouders, vader of moeder van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner; en van zijn of haar kleinkind.


De werknemer heeft het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van het normaal loon ter gelegenheid van zijn of haar eigen huwelijk of ter gelegenheid van het huwelijk van een van de personen zoals hierboven opgesomd.

De werknemer heeft recht op twee dagen afwezigheid wanneer hij of zij zelf in het huwelijksbootje stapt. Deze twee verlofdagen dient de werknemer op te nemen tijdens de week waarin het huwelijk plaatsvindt of tijdens de week die daarop volgt.

Het verlof ter gelegenheid van het huwelijk van een ander familielid is beperkt tot de dag zelf waarop het huwelijk plaatsvindt.


De werknemer moet de werkgever vooraf en zo snel als mogelijk van deze afwezigheid verwittigen. Tijdens deze afwezigheid wordt de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever geschorst. De werknemer moet deze vrije dagen weliswaar aanwenden voor de doeleinden waarvoor deze dienen, m.n. het bijwonen of organiseren van het huwelijk.


Hoe dit document te gebruiken?

De werknemer kan deze aanvraag aan de werkgever versturen per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. Hij of zij kan echter de brief ook persoonlijk overhandigen aan de werkgever met het verzoek tot ondertekening voor ontvangst.


Toepasselijke wetgeving

Het artikel 30 van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en het Koninklijk besluit van 28 augustus 1963 regelen het zogenaamde 'klein verlet' of 'omstandigheidsverlof' (zoals het verlof wegens een huwelijk). Het is belangrijk om te vermelden dat individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten evenwel bijkomende betaalde verlofdagen kunnen toekennen aan de werknemer.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen