Verzoek om moederschapsverlof / vaderschapsverlof Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Verzoek om moederschapsverlof / vaderschapsverlof

Laatste revisie Laatste revisie 15-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
4 - 1 stem
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 4 - 1 stem

Het model invullen

Met dit document kan een werknemer zijn of haar werkgever in kennis stellen van het verlof waarop hij of zij na de geboorte van een kind recht heeft.

Het is geschikt voor werkneemsters voor en na de bevalling (prenataal en postnataal moederschapsverlof), voor werknemers van wie de ouderschap is vastgesteld (vaderschapsverlof), alsook voor andere echtgenoten en samenwonenden (geboorteverlof voor meeouders).

Het zwangerschapsverlof/moederschapsverlof/vaderschapsverlof/geboorteverlof van de meeouder verschilt met het ouderschapsverlof evenals het adoptieverlof.

Het ouderschapsverlof is een thematisch verlof van 4 maanden (mogelijk gespreid) die aangevraagd kan worden om voor jonge kinderen te zorgen tot ze 12 jaar oud zijn (21 in geval van een zware aandoening of handicap). Om zo'n verlof aan te vragen is het noodzakelijk om een verzoek om ouderschapsverlof in te vullen.

Voor een adoptie is het noodzakelijk om een aanvraag voor adoptieverlof in te vullen.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

I. Moederschapsverlof

Om in aanmerking te komen voor moederschapsbescherming, moet dit ten minste 7 weken (9 weken voor een meerling: tweeling, drieling, enz.) voor de verwachte bevallingsdatum aan de werkgever worden meegedeeld door toezending van het medisch attest.

Laten we dan twee perioden onderscheiden:

Prenataal verlof, dat verplicht is voor de 7 dagen voor de verwachte datum van bevalling. Het wordt verlengd tot de werkelijke datum van de bevalling als de geboorte later plaatsvindt.

Postnataal verlof, dat verplicht is gedurende 9 weken (11 voor meerlingen) vanaf de dag van de bevalling, of de volgende dag als de werknemer op die dag heeft gewerkt (in geval van vroeggeboorte). Deze periode kan in twee gevallen worden verlengd:

  • één week indien de werknemer gedurende de volledige duur van de prenatale rusttijd niet heeft kunnen werken;
  • van maximaal 24 weken en met een attest van het ziekenhuis indien de pasgeborene na de eerste 7 dagen van de geboorte in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Tussen de twee periodes kan de werkneemster vrijelijk 5 weken (7 voor meerlingen) van haar keuze plaatsen. Zij kan dus verlof opnemen vanaf de 6e week (8e week) voor de verwachte datum van levering of in de weken na het postnatale verlof. Er zij op gewezen dat de werkneemster vanaf de laatste twee weken van het verplichte postnatale verlof haar verlofdagen kan spreiden tot 8 weken na het verlof.

Tot slot zal de werkneemster contact moeten opnemen met haar ziekenfonds en hun formaliteiten moeten vervullen om de moederschapsuitkering te ontvangen.


II. Vaderschapsverlof

Een werknemer van wie de afstamming is vastgesteld, heeft recht op 10 dagen verlof, vrijelijk verdeeld binnen 4 maanden na de geboorte.

Hij is beschermd tegen ontslag op voorwaarde dat hij zijn werkgever op de hoogte brengt door hem een geboorteakte toe te sturen.

Wat zijn bezoldiging betreft, wordt hij de eerste 3 dagen normaal betaald en ontvangt hij een vergoeding (ongeveer 82% van zijn bruto-inkomen) voor de laatste 7 dagen.

Opgemerkt moet worden dat als de moeder van het kind sterft of in het ziekenhuis wordt opgenomen, de vader van het kind de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof kan vragen.


III. Geboorteverlof voor meeouders

Co-ouders zijn de ouders van het kind (man of vrouw) van wie de afstamming niet is vastgesteld. Zij hebben dezelfde rechten als het vaderschapsverlof onder twee voorwaarden:

  • dat de wettelijke afstamming van de moeder van het kind is vastgesteld en dat er geen vaderlijke afstamming is vastgesteld;
  • en, dat zij gehuwd zijn, legaal samenwonen of meer dan 3 jaar effectief samenwonen met de moeder van het kind (ononderbroken inschrijving in het bevolkingsregister).

In geval van latere adoptie van het kind door de co-ouder, worden de dagen van het aldus gebruikte verlof in mindering gebracht op het adoptieverlof.

Nadat het document is ingevuld en ondertekend, moet het zo snel mogelijk naar de werkgever worden gestuurd. De wijze (aangetekende brief, e-mail, eenvoudige brief, enz.) is naar keuze, maar de werknemer zorgt ervoor dat de werkgever het bewijs van ontvangst van de brief bewaart.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen