Vrijwilligersovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Vrijwilligersovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 15-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte2 pagina's
4,4 - 7 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 2 pagina's

Beoordeling: 4,4 - 7 stemmen

Het model invullen

Dit document creëert een vrijwilligersovereenkomst. Vrijwilligers zijn particulieren die in hun vrije tijd meewerken aan de doelen van een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk (VZW).

Alleen feitelijke verenigingen en verenigingen zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op vrijwilligers.

Dit model bevat alle rechten waarop de vrijwilliger recht heeft, zowel wat betreft verzekering als vergoedingen. Vrijwilligers zijn niet onderworpen aan het belastingstelsel voor werknemers zolang hun vergoedingen gerechtvaardigd zijn of een bepaald jaarlijks bedrag niet overschrijden.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De organisatie die een vrijwilliger in dienst heeft, is verplicht om voorafgaand aan de start van de activiteit hem of haar de volgende informatie te verstrekken.

Het belangeloze doel en de rechtspositie van de organisatie; in het geval van een feitelijke vereniging, de identiteit van de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor de vereniging.

De verzekeringsovereenkomst gesloten voor de vrijwilliger(s); de aansprakelijkheidsregeling die van toepassing is op de door de vrijwilliger veroorzaakte schade en de eventuele dekking van deze aansprakelijkheid door middel van een verzekeringsovereenkomst, alsook de mogelijke dekking, door middel van een verzekeringscontract, van andere risico's in verband met vrijwilligerswerk en, indien van toepassing, waarvan;

De eventuele betaling van een vergoeding voor vrijwilligerswerk en, in voorkomend geval, de aard van deze vergoeding en de gevallen waarin deze wordt betaald. Er is op gewezen dat deze vergoeding geen bezoldiging maar een kostenvergoeding is en dus beperkt is tot een maximumbedrag dat elk jaar geïndexeerd wordt.

Ten slotte moet het contract vermelden van de mogelijkheid dat de vrijwilliger kennis krijgt van bedrijfsgeheimen en hoe hij/zij ermee moet omgaan.

Daarom zal de organisatie die een vrijwilliger in dienst heeft de vrijwilliger dit document laten ondertekenen om te bewijzen dat de informatie is verstrekt.

De organisatie en de vrijwilliger kunnen hun samenwerking te allen tijde beëindigen.


TOEPASSELIJK RECHT

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen