Powrót do góry
Polityka prywatności strony internetowej Wypełnij wzór

Polityka prywatności strony internetowej

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 29.09.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 4-6 stron
Ocena 4,4 - 7 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 29.09.2020

Rozmiar: 4-6 stron

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4,4 - 7 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Polityka prywatności strony internetowej

Polityka prywatności to dokument, który powinna posiadać każda strona internetowa. Zawiera ona informacje o tym, kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane użytkowników strony internetowej podlegają gromadzeniu, jaki jest cel przetwarzania danych oraz przez jaki okres dane te będą przetwarzane, informuje o plikach cookies oraz bezpieczeństwie zbieranych danych osobowych.

Poza polityką prywatności, każda strona powinna posiadać regulamin strony internetowej. Jeśli strona internetowa przewiduje również sprzedaż jakichś towarów lub usług, powinna ponadto zawierać regulamin sklepu internetowego. Ponadto zaleca się, aby strona posiadała również Ogólne Warunki użytkowania strony internetowej.


Jak korzystać z dokumentu?

Polityka prywatności spełnia obowiązki informacyjne, jakie ciążą na administratorze danych osobowych, którym jest zwykle właściciel strony internetowej. Precyzuje ona:

  • kto jest administratorem danych oraz jak można się z nim skontaktować;
  • kto jest inspektora ochrony danych osobowych (jeśli firma go wyznaczyła);
  • w jakich celach gromadzi się dane osobowe;
  • które dane osobowe są gromadzone;
  • okres przechowywania danych osobowych dla określonego celu przetwarzania;
  • prawa użytkowników, związane z gromadzeniem ich danych (możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie, prośby o usunięcie danych z bazy administratora, możliwość sprostowania i zmiany danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu);
  • używanie przez stronę internetową plików Cookies.

Dokument należy wypełnić, odpowiadając na wszystkie pytania i umieścić na stronie internetowej, której dotyczy.

Polityka prywatności powinna być dostępna do wglądu dla użytkowników cały czas. W szczególności, użytkownicy powinni móc się zapoznać z jej postanowieniami, przed udostępnieniem przez nich jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej.

Powszechną praktyką stała się konieczność akceptacji Polityki prywatności przez każdą osobę, która odwiedza stronę internetową, nawet zanim zacznie udostępniać swoje dane osobowe. Jest to realizowane już w chwili, kiedy osoba pojawi się na danej stronie internetowej. Taka praktyka jest całkowicie zasada. Jej uzasadnieniem jest fakt, że Polityka prywatności bardzo często zawiera również informację o używaniu plików cookies, o czym użytkownik powinien być informowany już w momencie wejścia na daną stronę internetową (ma wówczas możliwość wyłączenia używania plików cookies w ramach swojej przeglądarki).

Podstawa prawna:

Obowiązek zawierania na stronie internetowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, tzw. „RODO".


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór