Powrót do góry
Regulamin sklepu internetowego Wypełnij wzór

Regulamin sklepu internetowego

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 02.08.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 9-14 stron
Ocena 5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 02.08.2020

Rozmiar: 9-14 stron

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego to dokument, który powinien znajdować się na stronie internetowej każdego sprzedawcy towarów lub usług, oferującego zakup za pośrednictwem swojej strony internetowej. Regulamin przewiduje warunki zakupu przez internet, opisując wzajemne uprawnienia i obowiązki stron umowy sprzedaży, w tym:

  • opis procesu zakupu towaru lub usługi przez stronę internetową,
  • informacje o dostawie produktu,
  • zasady reklamacji towaru,
  • prawo odstąpienia od umowy przez konsumentów,
  • informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Regulamin powinien być dostępny do wglądu, odtwarzania i utrwalania na stronie internetowej sklepu internetowego oraz na każde żądanie klienta. W szczególności, klient powinien móc się z nim zapoznać przed zawarciem umowy. Poza Regulaminem sklepu internetowego, każda strona internetowa powinna również posiadać Ogólne Warunki Użytkowania Strony Internetowej, jak również Politykę Prywatności.

Sprzedaż w sklepie internetowym może dotyczyć towarów lub usług.

Jak korzystać z dokumentu?

Regulamin należy wypełnić, pobrać, a następnie umieścić w widocznym miejscu na stronie internetowej sklepu internetowego.

Załącznik do Regulaminu, w postaci wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dobrze jest wysyłać do konsumentów, wraz z potwierdzeniem otrzymania zamówienia albo wraz z wysłanym towarem.

Podstawa prawna:

Obowiązek ustanowienia regulaminu wynika z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.) oraz art. 12 ust 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.).


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór