Umowa o zakazie konkurencji Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa o zakazie konkurencji

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 04.12.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron3-5 stron
4,8 - 3 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 04.12.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 3-5 stron

Ocena: 4,8 - 3 głosy

Wypełnij wzór

Umowa o zakazie konkurencji to porozumienie, na mocy którego strona zobowiązuje się nie zajmować interesami konkurencyjnymi, a więc nie może podejmować się działań w celach zarobkowych lub brać udział w przedsięwzięciach lub transakcjach handlowych, których skutki odnoszą się (lub potencjalnie mogą się odnieść), nawet częściowo, do tego samego kręgu odbiorców. Działalność konkurencyjna to rywalizacja między podmiotami lub osobami, zainteresowanymi w osiągnięciu tego samego celu.

Czy wiesz, że...

Umowa o zakazie konkurencji chroni strony przed podejmowaniem działalności konkurencyjnej w trakcie trwania ich relacji, jak też po jej ustaniu. Ma również na celu zapobiec ujawnieniu poufnych informacji lub tajemnic handlowych, takich jak m.in. listy klientów, praktyk biznesowych, nowo wdrażanych produktów, nowych wynalazków, planów rynkowych drugiej strony umowy.


Odszkodowanie:

W zamian za zobowiązanie do niepodejmowania działań na rzecz konkurencji, strona powinna otrzymać jakąś formę rekompensaty, odszkodowania za niemożność podejmowania działań konkurencyjnych.


Kiedy zawrzeć umowę o zakazie konkurencji?

Umowy o zakazie konkurencji mogą być stosowane w każdej działalności. Najczęściej są zawierane w wysoce konkurencyjnych sektorach działalności, takich jak rozwój technologii, sprzedaż i marketing. Najczęstsze sytuacje wymagające skorzystania z umowy o zakazie konkurencji to:

 • zakończenie relacji biznesowych między dotychczasowymi partnerami biznesowymi;
 • zakończenie relacji biznesowych z wykonawcą lub konsultantem, aby zapobiec sytuacji wykorzystania przez niego tajemnic handlowych, w ramach nowych kontraktów, z konkurencyjnymi podmiotami;


Jak korzystać z umowy?

Umowa o zakazie konkurencji musi być zawarta na piśmie. Dokument należy wydrukować w dwóch egzemplarzach. Każda ze stron powinna złożyć odręczny podpis, na każdym formularzu umowy, a następnie zachować w swojej dokumentacji.

Umowa o zakazie konkurencji zawiera:

 • dane osobowe stron;
 • czas trwania umowy;
 • wzajemne warunki i zobowiązania;
 • zasięg geograficzny zakazu konkurencji (tj. obszar geograficzny, na którym strona nie może konkurować z podmiotem chronionym);
 • opis zakazanych działań i branż, w których strona niekonkurująca nie może brać udziału;
 • wysokość odszkodowania (tj. kwota odszkodowania, które strona niekonkurująca otrzyma w zamian za zawarcie umowy).


Podstawa prawna:

W zakresie stosunków pracowniczych, zobowiązanie do zakazu konkurencji jest przewidziane w art. 1011 i nast. ustawy Kodeks Pracy.

W zakresie relacji biznesowych, zakaz konkurencji jest uregulowany w:

 • art. 56 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (dla spółek osobowych);
 • art. 211 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością);
 • art. 30055 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (dla prostych spółek akcyjnych);
 • art. 380 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (dla spółek akcyjnych).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór