Överst på sidan

Vad är en framtidsfullmakt och varför upprätta en?

23 juni 2021 - Kategori: Äldrevård, medicin och hälsa

Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan en person i förväg bestämma vem/vilka som ska ges behörighet att sköta dennes personliga och/eller ekonomiska angelägenheter när personen i fråga inte längre kan det själv. En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som blir bindande först i framtiden. [...]