Skillnaden mellan bostadshyra och bostadsarrende

27 juni 2022 - Kategori: Bostad, fastighet

Hyra och arrende är två olika sorters nyttjanderätter. De är i många hänseenden lika varandra, vilket kan göra gränsdragningen svår även om det är olika lagar som är gällande. [...]

Skillnaden mellan köpekontrakt och köpebrev vid fastighetsköp

13 april 2022 - Kategori: Bostad, fastighet

Vid en fastighetsaffär bör både ett köpekontrakt och ett köpebrev upprättas. Dessa dokument skiljer sig åt på så sätt att köpekontraktet fastställer villkoren för ett köp medan ett köpebrev fungerar som ett kvitto. [...]

Skillnaden mellan bostadshyra och lokalhyra

13 april 2022 - Kategori: Bostad, fastighet

Ett hyresavtal enligt hyreslagen (d.v. [...]