Boşanma Sonrasında Nafakanın Ödenmemesine İlişkin Şikayet Dilekçesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Boşanma Sonrasında Nafakanın Ödenmemesine İlişkin Şikayet Dilekçesi

Son güncelleme Son güncelleme 22.01.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı2 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 22.01.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 2 sayfa

Örneği doldur

Bu Boşanma Sonrasında Nafakanın Ödenmemesine İlişkin Şikayet Dilekçesi, boşanmadan sonra nafaka ödemesine karar verilen eski eşin söz konusu nafakayı tam ve zamanında ödememesi halinde onu şikayet etmek amacıyla kullanılan bir dilekçedir.

Nafaka, mahkemece belirlenen kişi ya da kişilerce, kanunda öngörülen koşulların oluşması halinde ödenmesi gereken parasal miktarı ifade eder. Bu dilekçe boşanma sonrasında, mahkemece nafaka ödemesine karar verilen eski eşin yoksulluk nafakası ve/veya iştirak nafakasının ödememesi durumunda kullanılır.

İştirak nafakası, boşanma kararı ile birlikte çocuğun velayeti kendisine verilmeyen eşin; bu çocuğun bakımına, eğitimine ve diğer ihtiyaçları için giderlerine katılması amacıyla ödemek zorunda olduğu nafakaya denilmektedir. İştirak nafakası, müşterek çocuğun eğitim ve bakım giderleri için, çocuklar yararına kullanılmak üzere velayeti alan eşe verilir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, geçimi için diğer eski eşten mali gücü oranında yoksulluk nafakası isteyebilir ve şu an ki düzenlemeye göre süresiz olarak yoksulluk nafakası istenebilmektedir.

Bu şikayet dilekçesi ile şikayette bulunulabilmesi için en az 1 aylık nafakanın ödenmemiş olması gerekir; ayrıca zamanaşımı sebebiyle en fazla son 3 aylık nafakanın ödenmemesi gerekçesiyle şikayette bulunulabilir. Yani, borçlu örneğin son altı aydır nafakalarını düzenli ödemekteyse, borçlu hakkında geçmişe dönük ödemediği nafakalar sebebiyle şikayette bulunulamaz. Örneğin, eşlerden birinin diğerine aylık 2.000 Türk Lirası yoksulluk nafakası ödemesi gereksin. Söz konusu eş bu nafakayı Ekim 2023 ve Aralık 2023 döneminde ödemesin. Bu durumda nafaka alacaklısı olan eş bu dilekçe ile nafaka borçlusu eşi, Ocak 2024 içerisinde iki ay ödememe için şikayet edebilir. Zamanaşımı sebebiyle, nafaka alacaklısının borçluyu şikayet edebilmesi için aylık nafakanın ödenmediğini öğrenme tarihinden itibaren en geç 3 ay ve öğrenmese bile en geç 1 yıl içerisinde şikayette bulunulması gerekmektedir.

Bu şikayet dilekçesi ile tazyik hapsi talep edilmekte olup, nafakaya ilişkin ödemeyi yapmayan borçlu eski eşin, mahkemece 3 (üç) aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Eğer hapis sırasında nafaka ödenirse, borçlu tahliye edilir.


Tazyik Hapsi Nedir?

Nafakaya İlişkin Kararlara Uymamak, bir İcra-İflas Suçudur. İcra İflas Suçu olduğu için, tazyik hapsi (ya da hapsen tazyik) cezasının özellikleri şunlardır:

 • Bu cezaya ilişkin kararlar adli sicile (yani sabıka kaydına) işlemez.
 • Bu cezaya ilişkin kararlar başka yaptırımlara çevrilmez.
 • Bu cezaya ilişkin kararların infazı, yani uygulanması sonraya bırakılamaz.
 • Bu cezaya ilişkin kararlar şikayetten vazgeçme ya da borcun ödenmesi halinde sona erer.


Şikayet Şartları Nelerdir?

Bu şikayet dilekçesi ile borçlu hakkında tazyik hapsi cezası verilmesi amacıyla şikayette bulunulmasının bazı şartları bulunmaktadır:

 • Öncelikle mahkemece karar verilmiş bir nafaka olması gerekmektedir.
 • En az 1 aylık nafaka borcunun ödenmemiş olması gerekir.
 • Ödenmeyen aylık nafaka borcuna ilişkin olarak şikayet eden nafaka alacaklısı tarafından borçlu aleyhine icra takibi başlatılmalıdır.
 • Bu icra takibi kapsamında ödeme emri borçlu tarafından tebellüğ edilmelidir. Bir başka ifadeyle borçluya ödeme emri tebliğ edilmiş olmalıdır.
 • Ödeme emrini tebliğ alan borçlu, buna rağmen ödeme yapmamalıdır.

Eğer yukarıda belirtildiği şekilde bir icra takibi yapılmaz, ödeme emri tebliğ edilmez veya ödeme emrinden sonra nafaka borcu ödenirse, şikayette bulunulamaz.

Ayrıca zamanaşımı sebebiyle, nafaka alacaklısının borçluyu şikayet edebilmesi için aylık nafakanın ödenmediğini öğrenme tarihinden itibaren en geç 3 ay ve öğrenmese bile en geç 1 yıl içerisinde şikayette bulunulması gerekmektedir.


Şikayetten Vazgeçilmesi Mümkün Müdür?

Bu şikayet dilekçesi ile borçlu hakkında şikayette bulunulduktan sonra, hapsen tazyik cezasına ilişkin karar verilse ve hatta bu cezanın uygulamasına (infazına) geçilse dahil şikayetten vazgeçilebilir.

Şikayetten vazgeçildiği sırada hapzen tazyik cezası infaz edilmekte ise, bu cezanın infazı sona erer.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belgede,

 • Şikayet eden nafaka alacaklısının adı-soyadı, adresi, avukatı varsa avukatının adı-soyadı adresi,
 • Hakkında şikayette bulunulan borçlunun adı-soyadı, adresi,
 • Boşanma kararı ile nafaka kararı aynı kararda yer almaktaysa, bu kararı veren mahkemenin adı, dosyanın esas numarası, karar numarası ve karar tarihi,
 • Boşanma kararı ile nafaka kararı farklı kararda yer alıyorsa, boşanma kararını veren mahkemenin adı, dosyanın esas numarası, karar numarası ve karar tarihi ile nafaka kararını veren mahkemenin adı, dosyanın esas numarası, karar numarası ve karar tarihi,
 • Borçlunun ödemesine karar verilen nafaka türleri (yoksulluk ve/veya iştirak nafakası),
 • Borçlunun kaç nafakayı ödemediği, bu nafakaların ne zaman ödenmesi gerektiği, bu nafakaların ödenmeyen kısımlarının kaç Türk Lirası olduğu,
 • Ödenmemiş nafakalar için başlatılan icra takibinin hangi icra dairesinde, hangi esas numarası ile başlatıldığı ve ödeme emrinin borçluya hangi tarihte ulaştığı

gibi bilgiler yer almaktadır. Bu belge doldurularak nafaka borçlusunun tazyik hapsi ile cezalandırılması istenmektedir.

Bilgiler doldurulduktan sonra dilekçe, imzalanarak adliye sarayındaki ön bürolara teslim edilmeli veya güvenli elektronik imza ile imzalanarak Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden sunulmalıdır.

Dilekçeye, boşanma kararı ile nafaka kararı aynı kararda yer almaktaysa, bu gerekçeli karar ile kesinleşme şerhi; boşanma kararı ile nafaka kararı farklı kararda yer alıyorsa, ayrı ayrı boşanma gerekçeli kararı ve nafaka gerekçeli kararı ile bunların kesinleşme şerhleri; son olarak ödenmemiş nafakalar için başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri ile ödeme emrinin tebliğ mazbatası (tebliğ şerhi); ayrıca şikayet eden bir avukat ile temsil edilmekte ise vekaletname eklenmelidir.


Yasal Dayanak

Bu şikayet dilekçesine ilişkin hükümler 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nda yer almaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur