Arbeidsovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Arbeidsovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 15-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte4 tot 7 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 7 pagina's

Het model invullen

Dit document maakt het mogelijk om een arbeidsovereenkomst tot stand te brengen tussen een arbeider (eerder handmatig werk) of een bediende (eerder intellectueel werk) en zijn werkgever uit de private of niet-statutaire publieke sector.

De arbeidsovereenkomst kan de vorm aannemen van een overeenkomst van onbepaalde duur, een overeenkomst van bepaalde duur of een overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk (geldige overeenkomst waarbij niet de duur van het werk van belang is, maar de precieze te verrichten werkzaamheden, zoals de arbeidsovereenkomst als acteur in een bepaalde film, het plukken van fruit op een boerderij, het schrijven van een boek, enz.).

Het kan zowel voltijds als deeltijds werk betreffen.

Het voorgestelde model maakt het mogelijk de arbeidsovereenkomst aan te passen aan de verschillende soorten werknemers en kan voorzien in specifieke clausules zoals een concurrentiebeding, vertrouwelijkheidsclausule, clausules inzake intellectuele eigendom.

Merk op dat een werkgever die een arbeidsovereenkomst wils sluiten steeds moet beschikken over een geldig arbeidsreglement.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden opgesteld en ondertekend door zowel de werkgever als de werknemer. Na ondertekening moet elk van de partijen over een origineel exemplaar van de arbeidsovereenkomst beschikken.

In de overeenkomst moet een groot aantal bepalingen zijn opgenomen, waaronder deze essentiële onderdelen:

  • Functiebeschrijving: de functie van de werknemer worden gedetailleerd om zijn of haar taken te verduidelijken. Een werknemer mag niet worden belast met een taak waarin de overeenkomst niet voorziet;
  • de duur van de overeenkomst: de overeenkomst kan worden gesloten voor onbepaalde duur, voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven opdracht;
  • het salaris: ter compensatie van het te leveren werk ontvangt de werknemer een loon. Het loon kan vast, variabel of gemengd zijn en bestaat meestal uit een maandsalaris. Naast het basisloon kunnen extralegale voordelen worden toegekend;
  • de arbeidstijd: de werknemer kan voltijds of deeltijds worden aangenomen. Het werkschema kan vast of variabel zijn;
  • de plaats van tewerkstelling: de arbeidsovereenkomst verwijst naar een specifieke plaats waar de werknemer gewoonlijk naartoe gaat. De overeenkomst kan echter bijvoorbeeld ook een clausule inzake telewerken bevatten dat de werknemer in staat stelt om op afstand te werken vanuit een andere plaats (zoals thuis).


TOEPASSELIJKE RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen