Naar boven
Arbeidsovereenkomst Het model invullen

Arbeidsovereenkomst

Laatste revisie
Laatste revisie 13-06-2019
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 4 tot 6 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 13-06-2019

Grootte: 4 tot 6 pagina's

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Arbeidsovereenkomst

Dit document maakt het mogelijk om een arbeidsovereenkomst tot stand te brengen tussen een arbeider, een werkman (eerder handmatig werk) of een bediende (eerder intellectueel werk) en zijn werkgever uit de private of niet-statutaire publieke sector.

De arbeidsovereenkomst kan de vorm aannemen van een overeenkomst van onbepaalde duur (ABO), een overeenkomst van bepaalde duur (ABD) of een overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk (geldige overeenkomst waarbij niet de duur van het werk van belang is, maar de precieze te verrichten werkzaamheden, zoals de arbeidsovereenkomst als acteur in een bepaalde film, het plukken van fruit op een boerderij, het schrijven van een boek....).

Het kan zowel voltijds als deeltijds werk betreffen.

Het voorgestelde model maakt het mogelijk de arbeidsovereenkomst aan te passen aan de verschillende soorten werknemers en voorziet in specifieke clausules: concurrentiebeding, vertrouwelijkheidsclausule, clausules inzake intellectuele eigendom.

Merk op dat elke arbeidsovereenkomst verplicht vergezeld moet gaan met een arbeidsreglement.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden opgesteld en ondertekend door zowel de werkgever als de werknemer. Na ondertekening moet elk van de partijen over een origineel exemplaar van de arbeidsovereenkomst beschikken.

In de overeenkomst moet een groot aantal bepalingen zijn opgenomen, waaronder:

  • Functiebeschrijving: de functie en taken van de werknemer zijn gedetailleerd om het kader te verduidelijken. Een werknemer mag niet worden belast met een taak waarin zijn overeenkomst niet voorziet;
  • de duur van de overeenkomst: de overeenkomst kan worden gesloten voor onbepaalde duur (ABO), voor bepaalde duur (ABD) of voor een duidelijk omschreven opdracht;
  • de vergoeding: de tegenhanger van het werk is in de vorm van een vergoeding. Vast, variabel of gemengd, het is meestal een maandsalaris. Naast deze hoofdvergoeding kunnen extralegale voordelen worden toegevoegd. Bepaalde clausules zullen ook het voorwerp moeten uitmaken van een financiële bijdrage;
  • het werkschema: de werknemer kan voltijds of deeltijds worden aangenomen. Het schema kan vast of variabel zijn;
  • de plaats van tewerkstelling: de arbeidsovereenkomst verwijst naar een specifieke plaats waar de werknemer gewoonlijk naartoe gaat. De overeenkomst kan echter een mobiliteitsclausule bevatten die de werkgever in staat stelt om deze plaats te verplaatsen, of een clausule inzake telewerken die de werkgever in staat stelt om op afstand te werken vanuit een andere plaats (zoals thuis).


TOEPASSELIJKE RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen