Powrót do góry

Pojęcia usługobiorca i zleceniobiorca - pułapki językowe

15 listopad 2019 - Kategoria: Działalność handlowa

Umowa o świadczenie usług jest często zawierana zamiennie z umową zlecenie. Sporo osób nie widzi różnicy między tymi dwoma typami umów. [...]