Przydatne klauzule w umowie: kary umowne i odsetki za opóźnienie

29 kwiecień 2022 - Kategoria: Działalność handlowa

Zdarza się czasem, że osoba, wykonująca umowę, spóźnia się z jej wykonaniem albo nie wykonuje umowy jak należy. Aby zapobiec powstaniu takich sytuacji, można zawczasu przewidzieć, w umowie, klauzule które mają charakter mobilizujący. [...]

Pojęcia usługobiorca i zleceniobiorca - pułapki językowe

30 listopad 2020 - Kategoria: Działalność handlowa

Umowa o świadczenie usług jest często zawierana zamiennie z umową zlecenie. Sporo osób nie widzi różnicy między tymi dwoma typami umów. [...]