Powrót do góry

Umowa o pracę czy umowa o dzieło?

10 luty 2023 - Kategoria: Umowy o pracę

Istnieje kilka rodzajów umów umożliwiających podjęcie zatrudnienia w Polsce. Poza klasyczną umową o pracę, pracodawcy bardzo często wybierają tzw. [...]

Umowa o pracę czy umowa śmieciowa?

10 luty 2023 - Kategoria: Umowy o pracę

Istnieje kilka rodzajów umów umożliwiających podjęcie zatrudnienia w Polsce. Poza klasyczną umową o pracę, pracodawcy bardzo często wybierają tzw. [...]

4 sprawy o których należy pamiętać, zakładając Prostą Spółkę Akcyjną

11 październik 2022 - Kategoria: Zakładanie firmy

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) to nowa forma działalności, wprowadzona do Kodeksu Spółek Handlowych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r., która weszła w życie 1 lipca 2021 r. [...]

Przydatne klauzule w umowie: kary umowne i odsetki za opóźnienie

29 kwiecień 2022 - Kategoria: Działalność handlowa

Zdarza się czasem, że osoba, wykonująca umowę, spóźnia się z jej wykonaniem albo nie wykonuje umowy jak należy. Aby zapobiec powstaniu takich sytuacji, można zawczasu przewidzieć, w umowie, klauzule które mają charakter mobilizujący. [...]

Pojęcia usługobiorca i zleceniobiorca - pułapki językowe

30 listopad 2020 - Kategoria: Działalność handlowa

Umowa o świadczenie usług jest często zawierana zamiennie z umową zlecenie. Sporo osób nie widzi różnicy między tymi dwoma typami umów. [...]

Jak Pracodawca może sobie poradzić podczas koronawirusa (COVID-19/2019-CoV)?

15 kwiecień 2020 - Kategoria: Kadry, prawo pracy

Od początku marca, niemal wszystkie media w Polsce i na świecie pochłonął jeden temat: koronawirus. Wszystkie rządy świata podejmują obecnie działania zmierzające do minimalizacji lub zahamowania zakażenia koronawirusem w swoim społeczeństwie. [...]