Powrót do góry
Odpowiedź na wezwanie do stawiennictwa w charakterze świadka na rozprawę karną Wypełnij wzór

Odpowiedź na wezwanie do stawiennictwa w charakterze świadka na rozprawę karną

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 2 tygodnie temu
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 2 tygodnie temu

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Odpowiedź na wezwanie do stawiennictwa w charakterze świadka na rozprawę karną

Odpowiedź na wezwanie do stawiennictwa w charakterze świadka na rozprawę karną umożliwia usprawiedliwienie niemożności stawiennictwa na wyznaczonej przez sąd rozprawie, ze względu na kalectwo, poważną chorobę, inne, poważne trudności bądź znaczną odległość sądu wzywającego, od miejsca zamieszkania wezwanego.

Co do zasady istnieje obowiązek stawiennictwa na rozprawie, a nieobecność może powodować nałożenie przez sąd kary pieniężnej, a nawet przymusowe zatrzymanie i doprowadzenie na rozprawę przez policję. Usprawiedliwienie musi być więc kompleksowe i przekonujące. Powody niemożności niestawiennictwa, nie mogą być błahe. To sąd bowiem decyduje, czy usprawiedliwienie jest dostateczne czy nie.


Jak stosować dokument?

Odpowiedź na wezwanie do stawiennictwa w charakterze świadka należy wysłać niezwłocznie, po jego otrzymaniu. Sąd bowiem stara się prowadzić postępowanie dowodowe tak szybko, jak to możliwe. Zawinione zwlekanie z odpowiedzią dotyczącą usprawiedliwienia niemożności stawiennictwa, zwykle przewleka sądowe postępowanie karne. Ponadto, brak usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie to ryzyko uzyskania kary pieniężnej, która może wynosić nawet 3 000 zł bądź ryzyko przymusowego doprowadzenia przez policję.

W sytuacji kalectwa, choroby bądź innych poważnych trudności, należy wnosić o możliwość przesłuchania świadka w miejscu jego zamieszkania. W sytuacji choroby, należy również postarać się o usprawiedliwienie nieobecności przez lekarza sądowego. W sytuacji natomiast znacznej odległości od siedziby sądu, należy wnosić o możliwość przesłuchania świadka w ramach tzw. pomocy prawnej przez inny sąd, który znajduje się bliżej miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej na świadka. Osoba nie musi wskazywać adresu sądu, który znajduje się najbliżej niej. To sąd prowadzący sprawę, ustali sąd znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania osoby wezwanej na świadka.

Dokument należy wypełnić zgodnie z pytaniami znajdującymi się po lewej stronie formularza, następnie wydrukować i podpisać odręcznie. Tak sporządzony dokument należy wysłać sądowi, który wezwał osobę w charakterze świadka na wyznaczoną rozprawę, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co stanowi dowód wysłania oświadczenia.


Podstawa prawna:

Możliwość usprawiedliwienia nieobecności z powodu kalectwa, choroby lub innej ważnej przyczyny oraz wnioskowania o przesłuchanie w charakterze świadka w miejscu zamieszkania wynika z art. 177 par. 2 Kodeksu Postępowania Karnego.

Możliwość usprawiedliwienia nieobecności z powodu znacznej odległości od siedziby sądu oraz wnioskowanie o przesłuchanie przez sąd znajdujący się bliżej miejsca zamieszkania osoby wezwanej na świadka wynika z art. 396 par. 2 Kodeksu Postępowania Karnego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj