Överst på sidan

Skillnaden mellan uppsägning och avskedande

13 april 2022 - Kategori: Personalärenden, arbetsrätt

Både en uppsägning och ett avskedande medför att en anställning avslutas. Omständigheterna kring hur detta ska/kan gå till ser dock väldigt annorlunda ut. [...]

Skillnaden mellan en arbetstagare och en uppdragstagaren

12 april 2022 - Kategori: Personalärenden, arbetsrätt

När ett företag är i behov av arbetskraft löses det antingen genom att anställa personal eller genom att anlita en uppdragstagare. Det som ofta är avgörande för vilken väg som väljs att gå är hur behovet faktiskt ser ut. [...]

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i och med Covid-19/Coronaviruset

27 maj 2020 - Kategori: Personalärenden, arbetsrätt

I och med spridningen av coronaviruset (Covid-19) i samhället har det av regeringen fattats diverse beslut för att minska den sociala kontakten, i syfte att minska smittspridningen. Arbetsgivarna får än så länge själva ansvara för hur de vill handskas med situationen inom vissa gränser, vilket reds ut nedan. [...]