Överst på sidan

Vad är ett aktieägaravtal, när bör det upprättas och hur skiljer det sig från en bolagsordning?

13 januari 2023 - Kategori: Allmänna affärsdokument

Ett aktieägaravtal är ett internt dokument som upprättas mellan aktieägare i ett aktiebolag. Denna typ av avtal reglerar aktieägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och är för privata aktiebolag, d. [...]

Skillnaden mellan agentavtal, återförsäljaravtal och kommissionsavtal

19 juli 2022 - Kategori: Affärsverksamhet

Agentavtal, återförsäljaravtal och kommissionsavtal utgör alla olika typer av distributionsavtal. Ett distributionsavtal ingås oftast mellan två parter där de samarbetar i att distribuera produkter och/eller tjänster, det är ett sätt för en säljare, t. [...]

Skillnaden mellan skuldebrev och regressavtal

20 juni 2022 - Kategori: Allmänna affärsdokument

I samband med att ett lån tas kan avtal som regressavtal och skuldebrev behövas upprättas för att skriftligen fastställa skulden. Dessa fungerar sedan som bevis för att en skuld föreligger samt till vilket belopp. [...]

Skillnaden mellan uppsägning och avskedande

13 april 2022 - Kategori: Personalärenden, arbetsrätt

Både en uppsägning och ett avskedande medför att en anställning avslutas. Omständigheterna kring hur detta ska/kan gå till ser dock väldigt annorlunda ut. [...]

Skillnaden mellan en arbetstagare och en uppdragstagaren

12 april 2022 - Kategori: Personalärenden, arbetsrätt

När ett företag är i behov av arbetskraft löses det antingen genom att anställa personal eller genom att anlita en uppdragstagare. Det som ofta är avgörande för vilken väg som väljs att gå är hur behovet faktiskt ser ut. [...]

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i och med Covid-19/Coronaviruset

27 maj 2020 - Kategori: Personalärenden, arbetsrätt

I och med spridningen av coronaviruset (Covid-19) i samhället har det av regeringen fattats diverse beslut för att minska den sociala kontakten, i syfte att minska smittspridningen. Arbetsgivarna får än så länge själva ansvara för hur de vill handskas med situationen inom vissa gränser, vilket reds ut nedan. [...]