กลับไปด้านบน

ข้อควรพิจารณาสำหรับผู้ประกอบการเจ้าของหรือผู้ให้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน

29 กุมภาพันธ์ 2020 - หมวดหมู่ : ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีใหม่

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การที่ผู้ประกอบการจะมีเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันเพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือทางธุรกิจของตนนั้นไม่ใช่เรื่องอยากอีกต่อไป รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงกว่าแต่ก่อนมาก โดยประโยชน์ทางธุรกิจของกิจการที่ได้รับจากการมีเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน เช่น  [...]

ทำไมเจ้าของ/ผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจำเป็นต้องมีนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

26 มิถุนายน 2019 - หมวดหมู่ : ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีใหม่

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การส่งผ่านข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การซื้อสินค้าและ/หรือการใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งความก้าวหน้าดังกล่าวย่อมต้องมีการส่งผ่านข้อมูลต่างๆ จำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย แพร่หลาย และสะดวกมากขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดการล่วงละเมิดในข้อมูลดังกล่าวหรือกล่าวคือการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงจะมี โดยการละเมิดดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นหรืออาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้ ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร  [...]