กลับไปด้านบน
ใบส่งของ กรอกแบบฟอร์ม

ใบส่งของ

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 09/03/2566
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 หน้า
คะแนน 4.9 - 5 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 09/03/2566

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 1 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.9 - 5 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

ใบส่งของ

ใบส่งของหรือใบส่งสินค้า เป็นเอกสารที่ออกโดยผู้ส่งของหรือผู้ส่งสินค้า (เช่น ผู้ขายสินค้า) เพื่อเป็นเอกสารและหลักฐานว่าได้มีการส่งมอบสินค้าหรือสิ่งของรายละเอียดและมูลค่าตามที่ระบุไว้ในใบส่งของนั้น ให้แก่ผู้รับของหรือสินค้านั้นแล้ว (เช่น ผู้ซื้อสินค้า) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามจำนวน ปริมาณ ลักษณะ และคุณภาพที่ระบุในใบส่งของหรือใบส่งสินค้านั้นแล้ว ตามวันที่และเวลาที่ส่งและรับของ โดยใบส่งของ หรือใบส่งสินค้าจะเป็นหลักฐานสำคัญในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างผู้ส่งของและผู้รับของเกี่ยวกับการส่งของหรือสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และล่าช้า หรือในทางกลับกัน ใบส่งของ หรือใบส่งสินค้าจะเป็นหลักฐานว่าได้มีการส่งมอบของหรือสินค้าถูกต้องและครบถ้วนแล้วอีกด้วย

 

การนำไปใช้

ในการจัดทำใบส่งของ หรือใบส่งสินค้า ผู้ส่งของหรือสินค้า ควรจะ

  • ระบุรายละเอียดของสิ่งของหรือสินค้าที่ส่งให้ละเอียด ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อให้เป็นที่อ้างอิง และเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้รับสิ่งของหรือสินค้าในการตรวจรับ เช่น จำนวนหน่วย ปริมาณ ลักษณะ และคุณภาพ และมูลค่า (ถ้ามี)
  • ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับของหรือสินค้าที่ถูกต้องและชัดเจน
  • ระบุสถานที่จัดส่ง
  • ระบุวันที่ และสถานที่จัดทำใบส่งของหรือใบส่งสินค้า
  • ลงนามในใบส่งของ หรือใบส่งสินค้า โดยผู้ส่งของหรือสินค้าเอง หรือตัวแทนของผู้ส่ง เช่น พนักงานคลังสินค้า
  • เมื่อได้นำส่งของหรือสินค้าเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ก็ควรให้ผู้รับของหรือผู้รับสินค้าตรวจรับของและสินค้าว่าของหรือสินค้าที่จัดส่งนั้นถูกต้องตามที่ระบุไว้ในใบส่งของหรือใบส่งสินค้านั้น หากตรวจรับ ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ให้ผู้รับของหรือสินค้าลงนามในใบส่งของหรือใบส่งสินค้านั้นด้วย
  • ในกรณีที่มีการส่งโดยผู้ขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Carrier) ผู้ส่งควรจะระบุ ชื่อ ที่อยู่ของผู้ขนส่ง รวมถึงให้ผู้ขนส่งหรือตัวแทนของผู้ขนส่งลงนามในใบส่งของ หรือใบส่งสินค้านี้ด้วยในฐานะผู้ขนส่ง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและรู้เห็นการขนส่งของและสินค้าดังกล่าว

ในการทำใบส่งของ หรือใบส่งสินค้า ผู้ส่งควรจัดทำต้นฉบับและสำเนาตามจำนวนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้แต่ละฝ่ายจัดเก็บอ้างอิง เช่น ในกรณีทั่วไป อาจจัดทำเป็น 2 ฉบับสำหรับผู้ส่งและผู้รับ หรือในกรณีที่ใช้ผู้ขนส่งภายนอก อาจจะจัดทำเป็น 3 ฉบับ เพื่อให้ ผู้ขนส่งเก็บอ้างอิงอีกฉบับหนึ่ง หรือในกรณีที่กิจการของผู้ส่งมีระบบการบริหารจัดการที่รัดกุมอาจมีการจัดทำสำเนาเพิ่มเติมจำนวนมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารงานภายใน เช่น สำเนาสำหรับฝ่ายคลังสินค้าของผู้ส่งอีกหนึ่งฉบับ หรือสำเนาสำหรับฝ่ายบัญชีของผู้ส่งอีกหนึ่งฉบับ เป็นต้น

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประเทศไทย ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกใบส่งของ หรือใบส่งสินค้าไว้โดยตรง อย่างไรก็ดี การจัดทำใบส่งของ หรือใบส่งสินค้าและการให้ผู้รับของหรือสินค้าลงนามเมื่อได้รับของหรือสินค้านั้นแล้ว ก็เป็นวิธีปฏิบัติทางการค้าและเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายว่าได้มีการส่งมอบของหรือสินค้าให้แก่ผู้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่แตกต่างไปเมื่อมีการส่งมอบของหรือสินค้าเรียบร้อยแล้ว เช่น

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม