En başa dön
Ayıplı Malın Değişimi/Onarımı/İadesi İçin İhtarname Örneği doldur

Ayıplı Malın Değişimi/Onarımı/İadesi İçin İhtarname

Son güncelleme
Son güncelleme 16.02.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Puan 4,7 - 18 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 16.02.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Puan: 4,7 - 18 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Ayıplı Malın Değişimi/Onarımı/İadesi İçin İhtarname

Bu belge, tüketici tarafından satın alınan bir üründe eksiklik ya da kusurlar tespit edildiği hallerde kullanılır. Bu ihtarname, satın alınan ürünün eksikliklerini, hatalarını ya da neden beklentiyi karşılamadığını satıcıya bildirmek amacıyla kullanılır.

Ayıplı mal; etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uyulmayan, standardında veya teknik düzenlemesinde hata ve eksik olan; tüketicinin beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran, her türlü maddi, ekonomik ve hukuki eksiklikleri içeren maldır.

Bu belge sadece tüketicilerin satın aldığı ürünler için kullanılır.

Kanundaki tanıma göre tüketiciler; mesleki veya ticari amaç gütmeyen, kazanç elde etmek yerine kullanım veya yararlanma odaklı hareket eden gerçek veya tüzel kişilerdir. Tüketici; gerçek veya tüzel kişilik olması fark etmeksizin, mal veya hizmetten kişisel ihtiyaç amacıyla hareket etmelidir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge, hatalı olduğu tespit edilen malların hangileri olduğu, hataların neler olduğu, ürünlerin bedeli ve zararın giderilmesi için hangi seçimlilik hakkın kullanılacağı konusunda bilgiler içerir.

Ayıplı mal taşıması gereken özellikleri taşımayan, taraflarca kararlaştırılmış örneğe uymayan, özetle sözleşmeye aykırı olan mallardır.

Kanun'un 8. maddesine göre, aşağıda sayılan durumdaki mallar ayıplı kabul edilmiştir:

  • Tüketici ile satıcının kararlaştırmış olduğu modele uygun olmayan,
  • Objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımayan,
  • Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan,
  • Satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan,
  • Muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan,
  • Tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ayıplı maldır.

Satın alınan malın ayıplı olması halinde kanun tarafından tüketiciye tanınmış seçimlilik haklar mevcuttur. Bu seçeneklerden birinin tüketici tarafından kullanılması, diğer hakların aynı anda kullanılmasına engel olur.

Buna göre tüketici;

  • Satın aldığı ayıplı ürünü geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebilir,
  • Satılanı geri vermek istemezse ayıp oranında indirim isteyebilir,
  • Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, tüm masraflar satıcıya ait olarak onarım isteyebilir,
  • Mümkünse, ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini talep edebilir.

Belgedeki sorulara cevap vererek şablonu doldurun. Belgenin çıktısı alındıktan sonra ihtarnameyi gönderecek kişi tarafından imzalanmalıdır. Kanuna göre, ihtarnamenin yazılı halde olması yeterlidir. Ancak belgenin ileride doğabilecek diğer hukuki durumlara kesin delil oluşturması için iadeli taahhütlü mektup olarak ya da noter aracılığıyla gönderilebilir.

 

Yasal Dayanak

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 8. ve 16. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur