Dernek Tüzüğü Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Dernek Tüzüğü

Son güncelleme Son güncelleme 23.02.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı6 ila 10 sayfa
4,4 - 13 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 23.02.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 6 ila 10 sayfa

Puan: 4,4 - 13 oy

Örneği doldur

Dernek Tüzüğü, bir derneğin ana kuruluş metnidir ve derneğin işleyişiyle ilgili tüm konuları kapsar.

Dernekler birey olarak veya kurum/şirket olarak en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, legal kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Bu belge derneğin adını, derneğin merkezini, derneğin amaç ve faaliyet alanını içerir. Derneğin çalışma biçim ve konuları da aynı zamanda dernek tüzüğünde yer alır. İşbu dernek tüzüğü belgesiyle üyelik koşulları, ödentiler, derneğin zorunlu organları, genel kurul toplantısı ve karar yeter sayıları düzenlenmiştir.

İşbu belge doldurularak kolayca dernek kuruluş başvurusu yapılabilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Doldurulan belge yazdırılır ve tüm sayfaları tüm kurucu üyeler tarafından imzalanır.

Eğer dernek kurucuları arasında kurum veya şirket gibi tüzel kişiler bulunuyorsa bu kişilerin unvanı, yerleşim yerleri ve kuruluş belgesi ile bu kişilerin organları tarafından yetkilendirilen birey(ler) de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın örneği teslim edilecek belgeler arasına eklenir.

Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan alınır ve teslim edilecek belgeler arasına eklenir.

Dernek kurucuları arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin örnekleri alınır ve teslim edilecek belgelerin arasına eklenir.

Dernekler Yönetmeliğinde bildirilen işbu eklerle birlikte yazdırılan dernek tüzüğü derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir. Dernekler, kuruluş bildirimlerini ve eklerini mülki idari amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.


Yasal Dayanak

Derneklerle ilgili düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda, 5253 sayılı Dernekler Kanununda ve 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde yer almaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur