En başa dön
Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi Örneği doldur

Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi

Son güncelleme
Son güncelleme 19.09.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 19.09.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi

Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildiriminin asıl amacı görevlerinde değişikliğe gidilen vatandaş, yabancı uyruklu veya şirket/kurum/örgüt temsilcilerinin kimliklerinin belirlenmesi ve yeni görevlerinin ilgili makama bildirilmesidir.

Her dernekte bulunması zorunlu organlar yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel kuruldur. Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır. Genel kurul derneğin en yetkili organı olup, kayıtlı üyelerden oluşur. Denetim kurulu ise derneğin iç denetimini sağlar. Derneklerin sayılan zorunlu organlar dışında organları da olabilmektedir.

Dernekler, dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

Bu belge

  • derneğin adını,
  • kütük numarasını,
  • bildirimin iletileceği makamı,
  • değişikliğe karar verilen yönetim kurulu karar bilgilerini,
  • değişiklik yapılan dernek organının adını,
  • görevleri değişen üyeler ile
  • yeni dernek görevlerini

içerir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Gerekli bilgiler girilerek doldurulan belge yazdırılarak adı ve unvanı girilen dernek görevlisi tarafından imzalanır.

Bu belge değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine elden veya posta yoluyla ulaştırılır.


Yasal Dayanak

Dernek organlarındaki değişikliği bildirim, 5253 sayılı Dernekler Kanununda ve 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde yer almaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur