En başa dön
Dernek Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi Örneği doldur

Dernek Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi

Son güncelleme
Son güncelleme 23.08.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 23.08.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Dernek Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi

Dernek Yerleşim Yeri Değişikliği Bildiriminin asıl amacı yeni adres ve yeni iletişim bilgilerini de derneğin bağlı bulunduğu mülki idare amirliğine bildirmek olup bu belgeyle gerekli tüm bilgiler derneklerin yükümlü oldukları üzere ilgili makama bildirilebilir.

Dernekler, dernek organlarında yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri Dernek Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimini doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

Bu belge derneğin adını, bildirimin iletileceği makamı, bildirimin iletileceği tarihi içerir. Bildirim ayrıca derneğin kütük bilgisi, yerleşim değişikliği kararının alındığı yönetim kurulu karar sayı ve tarihini barındırır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Gerekli bilgiler girilerek doldurulan belge yazdırılarak adı ve unvanı girilen dernek görevlisi tarafından imzalanır. Bu belge değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine elden veya posta yoluyla ulaştırılır.


Yasal Dayanak

Dernek yerleşim yeri değişikliği bildirimiyle ilgili düzenlemeler 5253 sayılı Dernekler Kanununda ve 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde yer almaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur