Tek Ortağa Düşme Bildirimi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Tek Ortağa Düşme Bildirimi

Son güncelleme Son güncelleme 02.04.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 02.04.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Tek Ortağa Düşme Bildirimi, bir sermaye şirketi tarafından ortak sayısının tek ortağa düşmesi halinde kayıtlı olduğu ticaret siciline yapması gereken bildirimdir. Bir sermaye şirketinin sermayesinin birden fazla hissedarı varken, doğrudan veya dolaylı olarak, tek bir teşebbüsün yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olur hale gelmesi halinde; ilgili sermaye şirketinin durumu kayıtlı olduğu ticaret sicil müdürlüğüne bildirmesi, akabinde sicilde tescil ve ilan ettirmesi gerekmektedir.

Söz konusu bildirim yükümlülükleri, katılma ilişkilerinin, özellikle de karşılıklı katılmaların açıklanması, bu yolla kamunun aydınlatılması, sermaye piyasasında şeffaflığın sağlanması ve sorumluluk hükümlerinin uygulanması açısından gerekli ve önemlidir. Bu tescil ve ilan bildirimi kanuni bir zorunluluktur.

Şirketin tek ortağı haline gelen şirket tarafından, hissedarı olunan şirkete bildirim yapılması isteniyorsa, bu belge yerine Tek Ortak Olunduğuna İlişkin Şirkete Gönderilen Bildirim belgesi kullanılmaktadır.


Sürecin İşleyişi Nasıldır?

Söz konusu pay devrinden başlayarak 10 (on) gün içerisinde, pay devrini gerçekleştiren hissedar şirket tarafından, paylarına sahip olunan şirkete bildirimde bulunulması gerekir.

Bu bildirimi alan şirket, ikinci bir 10 (on) günlük süre içerisinde ticaret siciline başvuru yapmalı ve şirket yapısına ilişkin değişikliğin tescil ve ilanını gerçekleştirmelidir.

Belirtmek gerekir ki, sicile tescil ve ilan yükümlülüğünü yerine getirmesi önem arz etmektedir. Aksi durumda, şirket ortağının pay sahipliğine ilişkin hakları (oy hakkı, imtiyazlar vb.) donar. Bir başka ifadeyle hissedar herhangi bir resmi işlem gerçekleştiremez, genel kurul toplanamaz, genel kurul yapılsa dahi söz konusu genel kurul geçersiz sayılır. Bildirim, tescil ve ilan yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile birlikte pay sahipliğine ilişkin haklar üzerindeki donma sona erer.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belgede;

  • Gerçekleştirilen pay devrinin tarihi,
  • Sermaye şirketinin tek ortağı haline gelen hissedar şirketin unvanı, sicile kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve sicil numarası ve adresi
  • Bildirimi gerçekleştiren şirketin sermayesi
  • gibi bilgiler talep edilmektedir.

Şirketin yetkili temsilcisi tarafından imzalanan söz konusu bildirim, sermaye şirketinin kayıtlı olduğu ticaret sicil müdürlüğüne istenen diğer evraklarla birlikte sunulur. Akabinde tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilir.

Her Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından farklı evrakların talep edilmesi mümkündür. Bu sebeple belge sunulmadan önce, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün internet sitesinden veya telefon üzerinden iletişim kurularak, söz konusu bildirim yapılması için istenen evrakların öğrenilmesi önem arz etmektedir.


Yasal Dayanak

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesinde tek ortağa düşmeyle ilgili hükümler vardır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur