Modellen - Intellectueel eigendom en nieuwe technologieën