Naar boven
Algemene voorwaarden voor gebruik en verkoop van een website of mobiele applicatie Het model invullen

Algemene voorwaarden (voor gebruik en verkoop) van een website of mobiele applicatie

Laatste revisie
Laatste revisie 13-05-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 9 tot 14 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 13-05-2020

Grootte: 9 tot 14 pagina's

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Algemene voorwaarden (voor gebruik en verkoop) van een website of mobiele applicatie

Dit model maakt het mogelijk om zowel de algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) als de algemene verkoopvoorwaarden (AVV) van een online platform (website, blog, webpagina, applicatie, etc.) vast te leggen.

Hetzelfde document kan zowel voor de AGV's als voor de AVV's worden gebruikt, maar moet in elk geval worden aangevuld met een privacybeleid, die de regels over de persoonlijke gegevens vastlegt.

Beide documenten zijn ingesteld om de laatste regels van de GDPR in acht te nemen. Ze moeten aangevuld worden met een privacybeleid.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Dit document stelt algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) vast om de gebruikers die het platform bezoeken op de hoogte te brengen van de gebruiksvoorwaarden.

De AGV's functioneren als een contract waarbij de platformbeheerder de gebruiker informeert over de wederzijdse rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden.

De AGV's mogen niet worden verward met algemene verkoopvoorwaarden die deel uitmaken van de zakelijke relatie (zie volgend punt).

Algemene verkoopsvoorwaarden

Dit document laat u ook toe om algemene verkoopsvoorwaarden (AVV) op te stellen die de voorwaarden voor de verkoop van producten of diensten op afstand definiëren. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen de verkoper en de koper, met name wat betreft:

  • levering en betalingsmethoden;
  • de omwisseling of terugbetalingsmethodes;
  • contact met de klantendienst;
  • het recht op en de herroepingstermijn;
  • aansprakelijkheid.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Algemene gebruiksvoorwaarden

In te voegen in het platform, bijvoorbeeld door middel van een hypertext link of een selectievakje (ook wel clickwrap genoemd).

Algemene verkoopsvoorwaarden

In te voegen in het platform op dezelfde manier als de algemene gebruiksvoorwaarden.

Om tegenstelbaar te zijn, moeten de AVV uiterlijk bij het sluiten van de koopovereenkomst ter kennis van de koper zijn gebracht. De inhoud moet leesbaar en begrijpelijk zijn. Het kan dus nuttig zijn om ze in meerdere talen vast te leggen, afhankelijk van het doelpubliek.

Hun aanvaarding moet zeker en effectief zijn en daarom gebruiken veel sites een clickwrap (aankruisvakje, niet voorgevinkt) die doorverwijst naar de AVV voordat de verkoop wordt afgesloten.

Indien de site bestemd is voor een consumentenpubliek, moeten zij in staat zijn de AVV te bewaren en te reproduceren. Daarom wordt er naast de clickwrap ook vaak een hypertekstlink gebruikt.

Om over een bewijs te beschikken, zal de beheerder van de site ervoor zorgen dat van elke transactie een archief wordt bijgehouden, indien nodig door middel van een timestamp (of tijdstempel).


TOEPASSELIJK RECHT

Het document voldoet aan de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming (AVG/GDPR).


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen