Algemene voorwaarden voor gebruik en verkoop van een website of mobiele applicatie Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Algemene voorwaarden (voor gebruik en verkoop) van een website of mobiele applicatie

Laatste revisie Laatste revisie 15-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte10 tot 15 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 10 tot 15 pagina's

Het model invullen

Dit model maakt het mogelijk om de 'Algemene Gebruiksvoorwaarden' en/of de 'Algemene Verkoopvoorwaarden' van een online platform (website, blog, webpagina, mobiele applicatie, etc.) vast te leggen. In elk geval moeten deze algemene voorwaarden worden aangevuld met een 'privacybeleid' die de regels over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens vastlegt (o.m. om in regel te zijn met de 'GDPR' (de algemene verordening gegevensbescherming)).


i. Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden functioneren als een overeenkomst tussen de beheerder van een online platform en een gebruiker waarop gewezen wordt op de werking van het online platform en op de wederzijdse rechten, plichten en verantwoordelijkheden in verband met het loutere gebruik van het online platform.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden verward met de 'Algemene Verkoopvoorwaarden' die de modaliteiten van een 'commerciële transactie' regelen (zie volgend punt).


ii. Algemene Verkoopvoorwaarden

De Algemene Verkoopvoorwaarden regelen dus de modaliteiten en voorwaarden van de verkoop van producten of diensten op afstand (ook bekend onder de benaming 'de kleine lettertjes'). Zij definiëren de relatie tussen de verkoper en de klant, onder meer over de volgende zaken:

  • de leveringsmodaliteiten en betaalmethoden;
  • contact met de klantendienst;
  • het herroepingsrecht;
  • de aansprakelijkheid van de verkoper;
  • etc.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De 'algemene voorwaarden' moeten worden gepubliceerd op de website van de beheerder van het platform en moeten eenvoudig en snel (d.w.z. middels slechts één muisklik) toegankelijk zijn en bovendien duidelijk leesbaar en begrijpelijk zijn voor de gebruiker van de website.

Indien het gaat om een aankoop is het voor de verkoper belangrijk dat de Algemene Verkoopvoorwaarden tegenstelbaar of tegenwerpelijk zijn ten opzichte van de klant. Dat betekent dat de de verkoper zich kan beroepen op de inhoud van die voorwaarden ten opzichte van de klant. Hiertoe moeten de Algemene Vervoersvoorwaarden uiterlijk bij het sluiten van de koopovereenkomst uitdrukkelijk aanvaard worden door de klant.

De aanvaarding wordt doorgaans bekomen door de klant een vakje te laten aankruisen (d.i. een 'clickwrap' en impliceert dus dat het vakje niet op voorhand reeds is aangevinkt) vooraleer de verkoop wordt afgesloten en de klant tot betaling overgaat.

Worden de producten en diensten aangeboden aan consumenten, dan moeten de consumenten in staat zijn om de 'Algemene Verkoopvoorwaarden' eenvoudig te bewaren en er op elk moment toegang tot hebben.


TOEPASSELIJKE WETGEVING


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen