Naar boven
Overeenkomst betreffende de toelating voor het gebruik van een afbeelding Het model invullen

Overeenkomst betreffende de toelating voor het gebruik van een afbeelding

Laatste revisie
Laatste revisie 10-10-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 2 tot 3 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 10-10-2020

Grootte: 2 tot 3 pagina's

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Overeenkomst betreffende de toelating voor het gebruik van een afbeelding

Dit document betreft een overeenkomst die de toelating regelt van een persoon die werd of wordt geportretteerd aan degene die het beeld (foto of video) wenst te gebruiken (een particulier of onderneming) voor bepaalde doeleinden. De overeenkomst bepaalt de modaliteiten waaronder de gebruiker het beeldmateriaal mag gebruiken.

Een portret, zelfs al gebeurt het maken van het beeld met de volledige instemming van de geportretteerde, kan niet zomaar worden gereproduceerd of aan het publiek worden meegedeeld. Een persoon beschikt immers over het 'recht op afbeelding' of 'portretrecht'. Het Artikel XI.174 van het Wetboek van economisch recht bepaalt vervolgens dat de geportretteerde (of diens erfgenamen tot twintig jaar na overlijden) zijn of haar toestemming moet verlenen aan de persoon die het beeld wenst te gebruiken.

Op basis van rechtspraak bestaan bepaalde uitzonderingen op de vereiste van dergelijke toestemming. Dergelijke uitzondering kan bijvoorbeeld gelden indien een afbeelding van iemand wordt gemaakt op een publieke plaats of in een menigte en indien de geportretteerde slechts toevallig op die afbeelding wordt weergegeven. Bepaalde uitzonderingen gelden ook voor 'bekende personen' (zoals politici, topsporters etc.).

Een dergelijke toelating kan schriftelijk of mondeling gebeuren, maar voor bewijsredenen wordt weliswaar het best beroep gedaan op een schriftelijke overeenkomst. Een toelating voor het gebruik van een portret moet bovendien voorafgaandelijk, ondubbelzinnig en zo specifiek mogelijk gebeuren.

Iemand die een afbeelding van een persoon gebruikt zonder daartoe de nodige toelating te hebben verkregen, riskeert de betaling van een schadevergoeding te moeten betalen aan de geportretteerde.


Hoe dit document te gebruiken?

Deze overeenkomst dient een omschrijving te geven van het beeldmateriaal zelf en van de modaliteiten van het toegelaten gebruik van het beeldmateriaal, zoals de doeleinden en wijzen van het gebruik van het beeldmateriaal door de gebruiker, de duurtijd van de toelating, het grondgebied waarvoor deze toelating geldt en de eventuele vergoeding voor de geportretteerde.

De overeenkomst dient uitgeprint te worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Elke partij dient alle exemplaren te ondertekenen. Betreft het een afbeelding van een minderjarige, dan is de toestemming van de ouders of de voogd vereist. De minderjarige dient daarenboven, dus samen met de ouders of voogd, ook zelf zijn of haar toestemming te verlenen indien hij of zij reeds een eigen 'onderscheidingsvermogen' heeft (d.w.z. in staat is eigen beslissingen te nemen). De rechtspraak neemt aan dat dit doorgaans het geval is zodra een kind 12 à 14 jaar oud is.


Toepasselijke wetgeving

Het recht op afbeelding en de vereiste van de toelating voor het gebruik van een afbeelding liggen vervat in het Artikel XI.174 van het Wetboek van economisch recht. Verder wordt de toelating voor het gebruik van een afbeelding evenwel niet wettelijk geregeld.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen