Verzoek om verwijdering van inhoud op een website Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Verzoek om verwijdering van inhoud op een website

Laatste revisie Laatste revisie 27-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 tot 2 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 27-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 tot 2 pagina's

Het model invullen

Dit document voorziet in de mogelijkheid een verzoek in te dienen tot verwijdering van op het internet aanwezige inhoud. Hiermee is het mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met de redacteur of de auteur van de inhoud die de website beheert, om te verzoeken deze te verwijderen wanneer de inhoud in kwestie bij wet verboden is, inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer, lasterlijk is of de reputatie van personen schaadt, of een schending van het auteursrecht vormt.


In dit verzoek om verwijdering van inhoud moet precies worden aangegeven welke inhoud de verzoeker van de site wil laten verwijderen, alsmede de redenen voor de verwijdering. Verzoeken kunnen betrekking hebben op verschillende soorten inhoud:

  • de verwijdering van inhoud die bij wet verboden is : dit is inhoud die bij wet is veroordeeld zodra hij op het internet wordt gepubliceerd. Zo kan bijvoorbeeld worden gesproken van het aanzetten tot rassenhaat, het aanzetten tot geweld of zelfs het verontschuldigen voor terrorisme;
  • de verwijdering van inhoud die de privacy schendt : dit is inhoud die de privacy van een persoon niet respecteert. We kunnen spreken van een schending van het medisch geheim, een schending van het respect voor het gevoelsleven, enz;
  • de verwijdering van inhoud die inbreuk maakt op het auteursrecht : dit is het gebruik of de reproductie van een werk van de persoon die om verwijdering van inhoud verzoekt (illustraties, foto's, schilderijen, muzikale composities, enz.) door een andere persoon, zonder zijn of haar toestemming of door zijn of haar toestemming te overschrijden (d.w.z. door de grenzen van de gegeven toestemming niet in acht te nemen);
  • de verwijdering van een lasterlijke inhoud of schadelijk voor de goede naam : dit is een inhoud of woorden die aan de verzoeker om verwijdering van de inhoud een niet geverifieerd feit toeschrijven dat zijn eer of zijn toedoen aantast.

De indiener van een verzoek tot verwijdering van inhoud kan deze sjabloonbrief ook gebruiken voor een verzoek dat hierboven niet is vermeld.

Om dit verzoek te ondersteunen, moeten de URL's van de internetpagina's waarop de inhoud moet worden verwijderd of ingetrokken, nauwkeurig worden aangegeven. Ook moet de situatie worden beschreven en moet de klacht worden gemotiveerd door de redenen aan te voeren die de verzoeker om verwijdering van inhoud tot handelen aanzetten.

Alvorens een dergelijk verzoek tot verwijdering in te dienen, is het noodzakelijk om bijzonder voorzichtig te zijn! De publicatie van inhoud op het internet valt onder de vrijheid van meningsuiting. Het is een grondrecht dat iedereen in staat stelt zich vrij te uiten en zo zijn mening te delen. Het verzoek om inhoud te verwijderen moet bijzonder nauwkeurig zijn, zodat de rechten van de auteur niet worden geschonden.

Een onrechtmatig verzoek tot verwijdering zal waarschijnlijk worden bestraft.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

In beginsel moet het verzoek door de afzender van de brief worden ondertekend en in een ondertekend origineel worden afgedrukt en aan de auteur van de site worden toegezonden. De afzender van de brief mag een kopie bewaren. Indien er echter een overeenkomst bestaat tussen de afzender van de brief en de auteur van de site om het verzoek tot verwijdering van inhoud te ondertekenen, verdient het de voorkeur twee originele kopieën te maken die door beide betrokkenen zijn ondertekend, zodat elk van hen een originele versie bewaart.

Zodra het verzoek is ingevuld en ondertekend, wordt het per aangetekende brief met ontvangstbevestiging verzonden naar de auteur van de site waarop de te verwijderen inhoud zich bevindt (waarvan de contactgegevens te vinden zijn in de wettelijke vermeldingen). De aangetekende brief levert het bewijs van de datum waarop de auteur van de site het verzoek tot verwijdering van de inhoud van de site heeft ontvangen. Dit bewijs kan bijvoorbeeld nodig zijn als de afzender besluit een rechtszaak aan te spannen en moet aantonen dat hij een vriendelijk verzoek heeft gedaan voordat hij naar de rechter stapt.


TOEPASSELIJK RECHT

Welke wet van toepassing is, hangt af van de inhoud van het verzoek aan de websitebeheerder. Dit zijn de wettelijke bepalingen die de vordering zullen ondersteunen doordat zij automatisch in het model worden opgenomen.

  • Voor inhoud die lasterlijk of schadelijk is voor de goede naam: artikelen 443 en volgende van het Belgisch Strafwetboek.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen