Verklaring van wettelijke samenwoning Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Verklaring van wettelijke samenwoning

Laatste revisie Laatste revisie 14-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

De verklaring van wettelijke samenwoning is een schriftelijk document waarin twee personen zich ertoe verbinden samen te leven met elkaar. De verklaring kan enkel afgelegd worden door personen die meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. Bovendien mogen zij niet gehuwd zijn of verbonden zijn door een andere verklaring van wettelijke samenwoning.

In tegenstelling tot de feitelijk samenwoning (d.i. het zonder meer samenwonen op hetzelfde adres) doet de wettelijke samenwoning bepaalde rechten en plichten ontstaan voor de samenwonenden. Enkele voorbeelden van deze gevolgen:

  • een van de wettelijk samenwonenden kan de gemeenschappelijke woning en huisraad bijvoorbeeld niet verkopen zonder de toestemming van de ander (zelfs al is de woning of zijn de betreffende goederen zijn of haar individuele eigendom);
  • tenzij anders bepaald in een testament behoudt de langstlevende wettelijk samenwonende het volledige vruchtgebruik op de gezamenlijke woning en de huisraad bij overlijden van de andere samenwonende;
  • indien een van de samenwonenden een schuld aangaat die noodzakelijk is voor de behoeften van de samenwonenden of van de kinderen die zij samen opvoeden, is ook de andere samenwonende mee aansprakelijk voor deze schuld.

Een wettelijke samenwoning eindigt automatisch wanneer een van de partijen in het huwelijk treedt of wanneer een van de samenwonenden overlijdt. De wettelijke samenwoning kan ook opgezegd worden in onderlinge overeenstemming of eenzijdig door een van de twee samenwonenden.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De verklaring van wettelijke samenwoning moet vervolgens door de beide samenwonenden voorgelegd worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats van de samenwonenden. De ambtenaar van de burgerlijke stand levert hiervan een ontvangstbewijs af en maakt vervolgens melding van de verklaring in het Rijksregister.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

Het statuut van de wettelijke samenwoning evenals de modaliteiten van deze schriftelijke verklaring liggen vervat in de Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen