Överst på sidan

Vad är ett aktieägaravtal, när bör det upprättas och hur skiljer det sig från en bolagsordning?

13 januari 2023 - Kategori: Allmänna affärsdokument

Ett aktieägaravtal är ett internt dokument som upprättas mellan aktieägare i ett aktiebolag. Denna typ av avtal reglerar aktieägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och är för privata aktiebolag, d. [...]

Skillnaden mellan skuldebrev och regressavtal

20 juni 2022 - Kategori: Allmänna affärsdokument

I samband med att ett lån tas kan avtal som regressavtal och skuldebrev behövas upprättas för att skriftligen fastställa skulden. Dessa fungerar sedan som bevis för att en skuld föreligger samt till vilket belopp. [...]