Dul/Yetim Aylığı Bağlanması İçin Talep Dilekçesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Dul/Yetim Aylığı Bağlanması İçin Talep Dilekçesi

Son güncelleme Son güncelleme 29.02.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
4,9 - 6 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 29.02.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Puan: 4,9 - 6 oy

Örneği doldur

Dul/Yetim aylığı bağlanması talep dilekçesi, eş, ebeveyn veya çocuklarının vefatının ardından sağ kalan eş, çocuk veya anne-babanın sosyal güvenlik kurumuna başvurarak ölüm aylığı talep etmesi için kullanılır.

Ölüm aylığı, aileyi geçindiren kişi yada kişilerden birinin vefatı nedeni ile geride kalan kanundaki şartları taşıyan yakınlarına yapılan aylık ödemedir. Ölüm aylığından sigortalının eşi, çocukları, anne ve babası yararlanabilir. Ölüm aylığına aylık alan kişinin sıfatına göre dul ve yetim aylığı da denilmektedir.

Emekli olmaya hak kazanan veya hizmet süreci 5 yılı doldurduktan sonra hayatını kaybeden kişilerin kanundaki şartları taşıyan eş ve çocuklarına dul ve yetim aylığı veya anne-babasına ölüm aylığı bağlanır.

 • En az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş
 • Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış
 • Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş

Vefat eden kişi yukarıdaki şartlardan birini taşır iken vefat etmiş ise, yazılı istekte bulunulması halinde yakınlarına dul veya yetim aylığı bağlanır.


Kimlere Ölüm Aylığı Bağlanır?

 • Eşi vefat etmiş ve başka bir evlilik yapmamış kadın ya da erkek dul aylığı alabilir.
 • Anne ya da babasını kaybeden bir erkek 18 yaşına kadar kesintisiz olarak yetim aylığı almaya devam etmektedir. Öğrenci olarak eğitimine devam eder ise bu yaş sınırı 25'e çıkmaktadır. Bu durum yalnızca erkek çocuğunda malullük durumu olursa değişmektedir.
 • Erkek çocuğunun çalışmasına engel olacak maluliyeti bulunması durumunda yaş sınır olmadan ömür boyu yetim aylığı hakkı devam etmektedir.
 • Anne ya da babasını kaybeden bir kız resmi nikahlı olarak evli değilse ya da alacağı aylık türünün kesilmesine sebep olacak bir işte sigortalı olarak çalışmadığı sürece, yaş sınırlaması olmaksızın yetim aylığı alabilir.

Ayrıca;

 • Vefat tarihinde evli olan kız çocuğunun boşanması,
 • Vefat tarihinde aylık almaya engel olacak şekilde çalışan kız çocuğunun işten ayrılması gibi bir durum söz konusu olduğunda maaş tekrar bağlanmaktadır.

Vefat eden sigortalının anne ve babasının aylık alabilmesi için;

 • Hiçbir sosyal güvence ve gelirinin bulunmaması
 • Mal varlığının olmaması
 • Sigortalının vefat etmeden önce bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında olması gerekmektedir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır

Dul ve yetim aylığı alınabilmesi için resmi ve yazılı olarak başvuru yapılması ve talepte bulunulması gerekmektedir. Eğer kişi başvuru yapmaz ise yetim aylığından faydalanmak mümkün olmamaktadır. Belgeyi doldurmaya başlamadan önce vefat eden kişinin çalışma ve sigortalılık durumu hakkında bazı bilgilere sahip olunması gerekmektedir.

Başvuru yapılırken ölüm aylığı talep dilekçesinin yanına ek olarak aşağıdaki belgeler de eklenmelidir.

 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Veraset ilanı
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Beyan ve taahhüt belgesi (hak sahipleri için)
 • Eşler ve çocuklar arasında çalışan ve aylık maaş alanlar varsa her biri için gelir belgesi
 • Kişinin herhangi bir sigortası olmadığına dair e-devletten alacağı belge
 • Çocuklar için yakın tarihli öğrenim belgesi
 • Ziraat Bankası hesap numarası
 • Malul çocuklar için bu yönde verilmiş sağlık kurulu raporu

Bu belge ile yapılan başvuru sonrası, sigortalının vefat ettiği ayı takip eden ay başında aylık ödemesi yapılır. Ancak eğer vefat eden kişinin sigorta prim borcu varsa, önce borcun tamamını ödenmesi gerekmektedir.

Formda yer alan sorulara cevap verilmelidir. Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan belgenin çıktısı alınmalı ve imzalanmalıdır. İmzalanan belge ilgili SGK İl veya İlçe Müdürlüklerine ulaştırılmalıdır. Dosyanın bulunduğu ilgili SGK İl Müdürlüğü adres ve iletişim bilgilerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun web sitesinden ulaşılabilir.


Yasal Dayanak

Ölüm aylıkları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur