Mazeret Sınavı Dilekçesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Mazeret Sınavı Dilekçesi

Son güncelleme Son güncelleme 25.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
4,5 - 2 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 25.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Puan: 4,5 - 2 oy

Örneği doldur

Mazeret sınavı dilekçesi, öğrencinin sağlık problemleri, kaza, yakınlarının vefatı ve benzeri diğer sebeplerle asıl sınava katılmaya engel durumların mevcut olması halinde öğrenciye giremediği sınavı telafi etme imkanı sağlamaktadır. Mazeret sınav hakkı, okul yönetmeliklerinde asıl sınava belirli bir mazeret ile giremeyen öğrencilere tanınmıştır.

Öğrenci mazeret sınavına girme hakkına birtakım özel hallerin bulunması halinde sahip olur. Mazeret sınavına girme hakkının hangi haller için verilmiş olduğu sınavı düzenleyen okulun yönetmelik ve mazeret sınavına ilişkin yönergelerinde yer almaktadır.

Bu belge asıl sınav tarihinde öğrencinin mazeretli olmasını gerektirecek durumlardan birinin var olması halinde kullanılır. Bu durumlar, öğrencinin sağlık problemleri olması, kaza, yakınlarının vefatı, ve benzeri diğer sebeplerin bulunması halleridir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Belge doldurulduktan sonra belgenin çıktısı alınır ve sınava girecek öğrenci tarafından imzalanır.

Mazeret sınavı dilekçesi asıl sınav tarihi düzenlendikten belli bir süre içinde okul idaresinin ilgili birimine teslim edilmelidir. Mazeret sınavı dilekçesinin verilmesi için gerekli olan sürenin tespiti için sınavın düzenleneceği okulun yönetmelik ve mazeret sınavına ilişkin yönergesi incelenmelidir.

Sağlık problemleri nedeni ile öğrenci mazeret sınavına giremeyecek durumda ise okul idaresince kabul gören bir sağlık kurumundan sağlık raporu temin etmelidir. Bu sağlık raporu mazeret dilekçesine ek olarak okul idaresine sunulur. Sağlık problemleri veya diğer tüm mazeretli sayılmayı gerektirecek hallerin bulunması halinde mazeret dilekçesinin verilmesi gereken süre içinde dilekçe okul idaresine teslim edilmelidir. Bu sürenin tespiti sınavın düzenleneceği okulun yönetmelik ve yönergelerinde belirtilmiştir.

Sınava girilecek okulun sağlık raporu dışındaki mazeretler için de ek belge talep etmesi durumunda, bu ek belge hazırlanıp mazeret sınavı dilekçesi ekine eklenmelidir.


Yasal Dayanak

Mazeret sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenci okul yönetmelik ve mazeret sınavı dilekçesinin şartları ve süresinin düzenlendiği yönergelerden hangi şartlarda mazeret sınavına kabul edileceğine dair bilgilere ulaşabilir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur